Zapanować nad chmurą

Liderzy biznesowi postrzegają cloud computing jako sposób na ominięcie działu IT, kupują usługi w modelu chmury obliczeniowej samodzielnie, a to tworzy - jak można się łatwo domyślić - napięcie między biznesem i CIO.

Jest to podstawowy wniosek z badania przeprowadzonego przez Forrester Consulting na zlecenie firmy BMC Software. W badaniu uczestniczyło 327 menedżerów IT z USA, Europy i regionu Azji i Pacyfiku.

Większość respondentów zapowiada, że w ciągu dwóch lat będzie wspierać użycie usług cloudowych. "Badanie pomogło nam dostrzec dyskomfort odczuwany przez biznes i IT gdy walczą z adaptacją strategii IT w lawinie konsumpcji chmury publicznej" - stwierdził Mark Settle, CIO w BMC. Potrzebne jest odpowiednie, zunifikowane środowisko dla biznesu, aby móc wszystko połączyć - od mainframe po chmurę.

Zobacz również:

Redukcja kosztów jest priorytetem na najbliższy rok, a redukcja złożoności podstawową strategią mającą pomóc w zyskaniu oszczędności.

Niemal trzy czwarte ankietowanych CIO przyznało, że ich menedżerowie biznesowi postrzegają chmurę jako sposób na to, aby uniezależnić się od IT, a ok. 58% prowadzi krytyczne prace w chmurze publicznej, niezależnie od polityki firmy. Wśród ankietowanych 79% planuje wspieranie krytycznych prac w chmurze publicznej przez najbliższe dwa lata, ponieważ jest to część współczesnego krajobrazu firmowego.

Ok. 71% respondentów uważa, że operacje IT powinny odpowiadać za zapewnienie, że usługi w chmurze publicznej odpowiadają na wymogi firmy dotyczące działania, bezpieczeństwa i dostępności. Ok. 61% ankietowanych zgadza się, że trudno będzie dostarczyć ten sam poziom jakości zarzadzania w usługach w modelu chmury publicznej i prywatnej. CIO odczuwają presję w związku z obecnością cloud computingu w firmie i w najbliższym czasie będą starali się stworzyć jednorodną strategię dotyczącą chmury obliczeniowej. Ta strategia powinna wypracować ścieżkę w stronę chmury aby zunifikować zarządzanie prywatną i publiczną chmurą, uprościć struktury i stworzyć transparentny układ, aby biznes i IT mogły prowadzić konkretne rozmowy na temat kosztów.


TOP 200