Zamówienia coraz bardziej cyfrowe

Największym wyzwaniem, jest wprowdzenie e-zamówień, czyli elektronizacja całego procesu zamówienia publicznego.

Ważną częścią e-usług na poziomie administracji są zamówienia publiczne. Unia Europejska chciała, żeby wszystkie usługi związane z zamówieniami publicznymi były dostępne drogą elektroniczną już w 2003 r. Tych założeń nie udało się w pełni zrealizować, ale można się spodziewać, że obecnie nastąpi przełom, bo w lutym 2014 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie, które wchodzi w życie w kwietniu 2014 r. i zobowiązuje państwa członkowskie do udostępnienia drogą elektroniczną ogłoszeń i innych dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi.

Zamówienia coraz bardziej cyfrowe

Izabela Jakubowska, p.o. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

W Polsce pierwsze kroki w tym kierunku zostały zrobione w 2000 r., a obecnie w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych zotało opublikowanych 400 tys. ogłoszeń. Biuletyn ma 35 tys. użytkowników. Izabela Jakubowska, p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, mówiąc o innych narzędziach e-zamówień publicznych, powiedziała, że w 2013 r. na platformie licytacji elektronicznych zostało przeprowadzonych 488 licytacji a na platformie aukcji elektronicznych 1400 aukcji.

„W tym roku przewidujemy uruchomienie platformy e-katalogi, gdzie wykonawcy będą zamieszczać katalogi produktów, a kupujący będzie kupował bezpośrednio w internecie, a jeśli będzie miał wątpliwości, to będzie mógł złożyć zapytanie ofertowe. W przyszłości będą rozszerzone do kolejnych grup według wartości zamówień” - zapowiedziała prezes Izabela Jakubowska.

Największym wyzwaniem, jej zdaniem, będzie wprowdzenie e-zamówienia, czyli elektronizacja całego procesu zamówienia publicznego.

Wśród celów wprowadzenia e-zamówień publicznych, Izabela Jakubowska wymieniła między innymi poprawę przejrzystości udzielania zamówień, zmniejszenie dowolności w ocenie wniosków, skrócenie czasu przeprowadzania zamówień, oszczędności finansowe i ułatwienie monitorowania całego procesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200