Zamierzenia ComputerLandu

Seminarium firmy ComputerLand Poland, które odbyło się w hotelu Marriott w dniu 26 kwietnia br. poświęcone było przedstawieniu firmy i jej polityki w Polsce. Jak wiadomo ComputerLand Corporation jest jednym z największych na świecie, niezależnych dostawców sprzętu komputerowego i oprogramowania renomowanych firm: Hewlett-Packard, IBM, Compaq, Epson, Microsoft, Lotus i in.

Seminarium firmy ComputerLand Poland, które odbyło się w hotelu Marriott w dniu 26 kwietnia br. poświęcone było przedstawieniu firmy i jej polityki w Polsce. Jak wiadomo ComputerLand Corporation jest jednym z największych na świecie, niezależnych dostawców sprzętu komputerowego i oprogramowania renomowanych firm: Hewlett-Packard, IBM, Compaq, Epson, Microsoft, Lotus i in.

Firma zamierza przenieść na polski rynek doświadczenia zdobyte w innych krajach europejskich i w USA. Celem firmy jest zapewnienie terminowych dostaw sprzętu o wysokiej jakości i szybki serwis na terenie całego kraju. Oferta firmy obejmuje ponad 7 tys. pozycji, dostarczanych w terminie do 10 dni. ComputerLand zapewnia 12-miesięczny okres gwarancji, co istotnie odbiega od przyjętego na Zachodzie okresu 90-dniowego.

Firma zamierza także oferować kompleksowe usługi, polegające na instalowaniu sieci Novell, z możliwością dołączenia do sieci Unix i wykonywanie okablowania strukturalnego. Realizuje projekty heterogenicznych sieci komputerowych Novell-Unix-AS/400. W oddziale firmy w Szczecinie działa już laboratorium AS/400, OS/2 i Novell NetWare.

ComputerLand ma już ponad 400 klientów w Polsce, w tym m.in. Uniwersytet Gdański, Bank Handlowy w Warszawie, NBP, Coca Cola Polska.

W części technicznej seminarium zaprezentowano pogląd firmy na tendencje rozwojowe sprzętu i oprogramowania, oparte na przeglądzie najnowszych produktów z targów CeBIT '93. W ciągu najbliższych kilku lat, postęp techniczny w dziedzinie komputerów osobistych będzie kształtował procesor Pentium Intela, o szybkości przetwarzania ponad 100 MIPS, przy częstotliwości zegara 66 MHz. Przewiduje się, że pod koniec tego roku liczba komputerów z Pentium przekroczy liczbę wszystkich komputerów z konkurencyjnymi procesorami RISC. Dalsze kierunki rozwoju sprzętu, to komputery ekologiczne, pobierające mało energii, ale także dające się łatwo wykorzystać jako surowiec wtórny, zwłaszcza że w krajach EWG niedługo wejdą w życie ostre przepisy, nakładające na producentów obowiązek "recyclingu" swoich produktów.

Przewiduje się dalszy intensywny rozwój komputerów typu pentop. Nowe techniki sprzętowe i programowe umożliwią efektywne rozpoznawanie pisma odręcznego i mowy. Integracja z telefonem umożliwi komunikację w każdym miejscu i czasie.

W dziedzinie telekomunikacji ważne są inicjatywy zmierzające do integracji komputerów i telefonu, standaryzacji cyfrowej telefonii komórkowej i europejskiego ISDN.

W dziedzinie systemów operacyjnych będziemy świadkami ostrej konkurencji między OS/2 (w tym roku ma pojawić się nowa wersja), Windows NT i Unixem.

Przechodzenie od dawnych, dużych komputerów na mniejsze jest ściśle związane z rozwojem sieciowych systemów operacyjnych Novell i ich integracją z sieciami Unix. Przedstawiciele firmy Novell omówili zalety stosowania nowego sieciowego systemu operacyjnego NetWare 4.0 i systemu o zwiększonym poziomie ochrony zasobów Novell NetWare SFT III. Wykupienie przez Novella firmy Unix System Laboratories - twórcy systemu Unix, zaowocuje lepszą współpracą systemu NetWare i Unix.

W dziedzinie programów aplikacyjnych coraz częściej konieczna będzie dobra koordynacja pracy grupowej za pośrednictwem programów, działających w sieciach heterogenicznych. Dobrym przykładem takiego programu jest Lotus Notes, działający na wielu platformach i pod różnymi systemami operacyjnymi.


TOP 200