Zamiast PCMCIA mamy sprzęt standardu PC Card

Stowarzyszenie PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) zdecydowało się wreszcie w zeszłym roku zmienić nazwę promowanego przez siebie sprzętu z PCMCIA na PC Card. Stało to się w marcu 1995 r. za sprawą stowarzyszeń PCMCIA i JEIDA (Japanese Electronics Development Association).

Stowarzyszenie PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) zdecydowało się wreszcie w zeszłym roku zmienić nazwę promowanego przez siebie sprzętu z PCMCIA na PC Card. Stało to się w marcu 1995 r. za sprawą stowarzyszeń PCMCIA i JEIDA (Japanese Electronics Development Association).

Na szczęście, nie musimy używać nazwy PCMCIS-JEIDA, a dawne karty PCMCIA przyjęły nazwę kart standardu PC Card. Nowy standard zawiera też elementy specyfikacji PCMCIA 2.1, ale nie posługuje się już numerami kolejnych wersji. Specyfikacja ta nie zakłada przy tym, że sprzęt standardu PC Card musi zawsze ze sobą bez przeszkód współpracować, czyli być absolutnie kompatybilny. Producenci PC Card mogą stosować w swoich produktach tylko te elementy tej specyfikacji (podstandardy), które sami wybiorą.

Nowy standard PC Card nie opisuje dokładnie pracy faksów/modemów, ale zawiera pewne uregulowania wspierające karty wielofunkcyjne, z których większość oferuje modem. Chodzi tu np. o protokoły zarządzające przypisywaniem takiej wielofunkcyjnej karcie przerwań w ten sposób, aby nie występowały konflikty. Kolejny element specyfikacji (podstandard) o nazwie Card Information Structure opisuje sposób konfigurowania sprzętu przy udziale oprogramowania usługowego typu "card and socket services". Podstandard CardBus - chyba najważniejszy w całym zestawie podstandardów - przygotowuje grunt kartom 32-bitowym, pracującym bardzo szybko (33 MHz), które będą w przyszłości pełnić funkcje sieci Fast Ethernet, kart wideo i innego, pracującego bardzo efektywnie, sprzętu standardu PC Card. Można więc liczyć na to, że już w niedługiej przyszłości na rynek wejdą kolejne modele szybko pracujących faksów/modemów, adapterów sieci LAN, faksów/modemów korzystających z usług sieci ISDN i innych kart o różnej konfiguracji.

Standard PC Card wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom tych użytkowników, którzy oczekują, że eksploatowane przez nich systemy przenośne (zasilane akumulatorami) pracować będą dłużej bez potrzeby podłączenia do napięcia AC. Standard PC Card wspiera więc specyfikację APM (Advanced Power Management - zarządzanie poborem mocy), opisując sposób komunikowania się sterownika PC Card z systemem APM. Podstandard Low Voltage Standard pozwala karcie PC Card wybierać jedno z dwóch źródeł zasilania: 5 woltów lub 3,3 wolta. Ten podstandard razem z podstandardem CardBus pozwoli użytkownikom wykorzystać w pełni wszystkie możliwości oferowane przez każde z gniazd tego standardu instalowane w systemie przenośnym.

I chociaż bardzo niewiele kart dostępnych obecnie zawiera wszystkie te opcje, to standard PC Card oferuje wsteczną kompatybilność ze starszymi kartami tego typu, co pozwala użytkownikom jeszcze przez długi czas eksploatować sprzęt kupiony przed kilkoma laty.


TOP 200