Zakupy MEN w 1991

Ministerstwo Edukacji Narodowej mimo kryzysu finansowego w 1991 r. dokonało zakupów pewnej ilości komputerów do szkolnych pracowni komputerowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej mimo kryzysu finansowego w 1991 r. dokonało zakupów pewnej ilości komputerów do szkolnych pracowni komputerowych. Liczb jeszcze nie znamy, natomiast wiadomo już, że zaprzestano zakupów komputerów XT, koncentrując się na komputerach AT 286 i 386. Ponadto, jak już informowaliśmy, zakupiono wyposażenie 50 pracowni w Apple Macintosh. Część tej dostawy dotrze do szkół dopiero w bieżącym roku. (ady)


TOP 200