Zakończono prace nad ustawą o e-podpisie

Posłowie uzgodnili jednolity jej tekst, który powstał na podstawie projektów rządowego i poselskiego. Obecnie ustawa o podpisie elektronicznym została skierowana do czytania do Komisji Transportu i Łączności.

Posłowie uzgodnili jednolity jej tekst, który powstał na podstawie projektów rządowego i poselskiego. Obecnie ustawa o podpisie elektronicznym została skierowana do czytania do Komisji Transportu i Łączności.

Jeśli Komisja zaakceptuje projekt, ustawa trafi do drugiego czytania w Sejmie. Oznacza to, że zostanie prawdopodobnie przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu. Nie wejdzie jednak w życie - jak planowano wcześniej - z dniem 1 lipca tego roku.

Zobacz również:

Posłowie ustalili m.in., że ministrem odpowiedzialnym za wprowadzenie oraz rozwój podpisu i dokumentu elektronicznego będzie minister gospodarki, a nie - jak pierwotnie zakładano - minister spraw wewnętrznych i administracji.


TOP 200