Zagwarantować odpowiednie pasmo

Podstawowymi cechami technologii 100VG-AnyLAN jest: gwarantowane pasmo przenoszenia danych w sieci, zdeterminowany maksymalny czas przesłania pakietu oraz możliwość zachowania istniejącego okablowania sieci lokalnej. Dziś opiszę podstawowe różnice między technologią 100VG-AnyLAN a innymi rozwiązaniami.

Podstawowymi cechami technologii 100VG-AnyLAN jest: gwarantowane pasmo przenoszenia danych w sieci, zdeterminowany maksymalny czas przesłania pakietu oraz możliwość zachowania istniejącego okablowania sieci lokalnej. Dziś opiszę podstawowe różnice między technologią 100VG-AnyLAN a innymi rozwiązaniami.

Gwałtowny rozwój technik multimedialnych, telewizji interaktywnej czy dostępu do wielkich zbiorów dokumentów tekstowych i graficznych wywołuje rosnące zapotrzebowanie na coraz większe szybkości przesyłania danych w sieciach lokalnych i rozległych. Multimedia, nowoczesne aplikacje projektowe, zaawansowane aplikacje z zakresu CAD i DTP wymagają i będą wymagać coraz większych przepustowości sieci. Poza tym, newralgicznym parametrem może okazać się maksymalny gwarantowany czas dostarczenia pakietu do adresata.

Zminimalizować opóźnienia

Maksymalne opóźnienia w sieciach 10Base-T są w zasadzie niemożliwe do określenia. Jest to związane ze sposobem dostępu do medium przenoszącego informacje. Może się zdarzyć, że dana stacja przez bardzo długi czas nie dostanie dostępu. Teoretycznie każda stacja ma szansę przesłać informację, ale przy dużej liczbie aktywnych stacji w danym segmencie sieci prawdopodobieństwo natychmiastowego uzyskania dostępu znacznie maleje, a po przekroczeniu pewnego granicznego obciążenia sieci czas dostępu do medium zaczyna liczyć się w sekundach.

W technologii 802.5 (Token Ring) problemy te występują znacznie rzadziej, lecz także nie uzyskuje się gwarantowanego maksymalnego czasu przesłania pakietu. Dopiero oparte o technikę światłowodową nowoczesne, ale również bardzo drogie technologie ATM i FDDI zapewniają gwarantowane maksymalne opóźnienia i pasmo przenoszenia. Jednak, mimo malejących kosztów tych technologii, są one jeszcze praktycznie niedostępne do powszechnego stosowania w sieciach lokalnych.

Na tym tle technologia oparta o priorytet żądań (demand priority), czyli standard 802.12, korzystnie się wyróżnia. Podstawowe jej zalety to małe opóźnienia i stały dostęp do sieci, obsługa ramek Ethernet i Token Ring oraz dwa poziomy priorytetów. Związana z techniką dostępu do medium wysoka efektywna przepustowość sieci - do 96 MBit/s, w porównaniu z technologią 100Base-T (teoretycznym maksimum 80 MBit/s, praktyczna przepustowość przy większych obciążeniach - 30 MBit/s), daje duże możliwości w wielu dziedzinach zastosowań sieci lokalnych.

W wielu przypadkach można zastosować 100VG-AnyLAN w miejscach, gdzie dotychczas można było użyć tylko FDDI lub ATM. Jednocześnie za takie parametry nie trzeba płacić znacznie większej ceny, proporcjonalnej do zwiększenia prędkości. Ceny poszczególnych elementów sieciowych są najwyżej dwa do trzech razy wyższe od cen porównywalnych elementów technologii 10Base-T. Pozwala to znacznie obniżyć koszty budowy i eksploatacji szybkich sieci lokalnych w stosunku do technologii światłowodowych.

Teoria, czyli jak to funkcjonuje

Priorytet żądań został określony jako standardowy sposób dostępu do medium transmisyjnego dla danych w postaci standardu 802.12. Jego powszechnie znane określenie 100VG-AnyLAN wywodzi się z firmy Hewlett-Packard, głównego wraz z AT&T twórcy tej technologii. Zastosowane są w niej różne techniki dostępu do medium dla zapewnienia równego dostępu dla wszystkich węzłów z gwarantowanym czasem dostępu dla pojedynczego węzła. Wprowadzenie mechanizmu kolejnego przeglądania kolejki żądań zapewnia równy dostęp dla każdego węzła. Dwa poziomy priorytetu umożliwiają odpowiednie obsłużenie aplikacji, w których czas jest czynnikiem krytycznym (multimedia, interaktywne wideo), dając odpowiednio mały czas przesyłania danych w sieci. System przydziału pasma przenoszenia pozwala wprowadzić kontrolę nad częścią pasma używanego przez każdą z aplikacji.

Te techniki czynią z priorytetu żądań technologię zdolną do zapewnienia odpowiedniej wydajności dla wymagających środowisk multimedialnych. Podstawą sieci lokalnych 100VG-AnyLAN są inteligentne koncentratory (w standardzie 802.12 określane jako repetytory). Każdy z nich jest centralnym punktem pewnej części topologii gwiazdy. Koncentrator ma określoną liczbę portów lokalnych, do których podłączone są węzły (stacje robocze, serwery, routery czy koncentratory niższego poziomu). Ma także port służący do połączenia z koncentratorem nadrzędnym (ang. uplink). Właśnie one realizują implementację priorytetu żądań.

Sterowanie siecią

Sterowanie siecią oparte jest o technikę priorytetu żądań. Polega ona na zgłaszaniu przez węzły końcowe żądań i przydzielaniu dostępu po uzgodnieniach między węzłem a koncentratorem. Każdy węzeł, który chce wysłać ramkę, zgłasza zapotrzebowanie na transmisję do koncentratora poprzez wysłanie odpowiedniego sygnału żądania. Następnie czeka na potwierdzenie swojego żądania przez koncentrator. Idea ta jest twórczym rozwinięciem koncepcji znacznika w technologii Token Ring. Powoduje ona, że w takich sieciach nigdy nie występują kolizje ramek.

Koncentratory używają procedury cyklicznego odpytywania węzłów w celu zapewnienia im równych praw do nadawania. Celem tego jest spowodowanie, aby dwa kolejno następujące po sobie żądania wysłania ramki z jednego węzła nie były obsłużone dopóki inne węzły mają do przesłania ramki o normalnym priorytecie.


TOP 200