Zagospodarować firmę

Jeden z oddziałów firmy Autodesk Inc. (znanej z autorstwa pakietu AutoCAD), Autodesk Retail Product opracował i sprzedaje za 150 USD program Office Layout.

Jeden z oddziałów firmy Autodesk Inc. (znanej z autorstwa pakietu AutoCAD), Autodesk Retail Product opracował i sprzedaje za 150 USD program Office Layout. Pracuje on pod kontrolą DOS i ułatwia użytkownikowi zagospodarowanie przestrzenne zakładanej firmy. Zewnętrznie program Office Layout podobny jest do uproszczonego pakietu AutoCAD. Zawiera układ menu, pomoc tekstową typu help oraz bibliotekę 200 rysunków i symboli wyposażenia biura (biurka, fotele, krzesła, stoły itp.). Plany rozrysowane przy użyciu Office Layout, mogą być eksportowane do pakietów typu CAD (AutoCAD, AutoSketch czy Generic CADD). Każdy przedmiot, naniesiony na planie przestrzennym firmy, może być połączony z informacją dotyczącą np. ceny, użytkownika, numeru seryjnego itp. Osoba korzystająca z programu jest w stanie samodzielnie określić rodzaj 5 rekordów towarzyszących przedmiotom i tworzyć różnorodne zestawienia: np. raporty inwentaryzacyjne czy wykazy przedmiotów. Dane tego typu mogą być eksportowane do baz danych, arkuszy kalkulacyjnych czy też programów DTP. Program wymaga co najmniej 3 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym.


TOP 200