Zabezpieczanie zasilania - nowe rozwiązania

Zdolność przeciążenia UPS-ów - selektywność zabezpieczeń

Ważna, ale często nieuwzględniana przy wyborze urządzeń zasilania gwarantowanego, jest kwestia zdolności przeciążenia zasilacza (prądu zwarcia). Ten parametr jest niezwykle istotny w przypadku urządzeń, które zasilają wiele krytycznych obwodów odbiorczych (zasilanie centralne).

Dzięki odpowiedniemu poziomowi przeciążalności możliwe jest zachowanie odpowiedniej selektywności zabezpieczeń krytycznych odbiorów. Polega to, w uproszczeniu na tym, że w razie awarii (zwarcia) w którymś z obwodów mających oddzielne zabezpieczenie, przez zasilacz generowany jest tzw. prąd zadziałania zabezpieczenia, pozwalający na odłączenie od zasilania uszkodzonego obwodu tak, aby pozostałe mogły nadal być zasilane. Osiągnięcie właściwej wartości prądu zadziałania (kilkakrotność prądu znamionowego) powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie (maks. 20 ms), tak aby pozostałe odbiory zasilane z UPS-a nie odczuły żadnych zakłóceń zasilania. W wypadku pracy normalnej UPS-a z sieci, podczas zwarcia w obwodzie odbiorczym (zasilanym z UPS-a) następuje szybkie przełączenie na tor obejściowy zasilacza, przez który może płynąć prąd wielokrotnie większy od nominalnego (prądu UPS), co warunkuje odpowiednio szybkie zadziałanie zabezpieczenia. Znacznie gorzej jest w przypadku pracy UPS-ów z baterii, gdy nie ma możliwości przełączenia na obejście, a obwody odbiorcze są zasilane z napięcia wytwarzanego poprzez przekształtnik energoelektroniczny (falownik), którego wydajność prądowa jest porównywalna zwykle z mocą znamionową zasilacza.

Stosowanie nowoczesnych zasilaczy o wysokiej przeciążalności pozwala na znaczne zwiększenie wskaźnika pewności zasilania, bez konieczności wykorzystywania kosztownych środków technicznych. Dlatego też nowoczesne konstrukcje zasilaczy charakteryzują się możliwością dużej przeciążalności.

Zasobniki energii elektrycznej w zasilaczach UPS

Jak już wspomniano, jednym z najbardziej zawodnych elementów systemów gwarantowanego zasilania są, pomimo zaawansowanych technologii wytwarzania, akumulatory, które mają stosunkowo krótką żywotność: przeważnie od 3 do 5 lat (maks. ok. 15 lat) i wysokie wymagania warunków dotyczących pracy oraz bezpieczeństwa. W systemach typu UPS stosuje się baterie akumulatorów, tzw. bezobsługowe i szczelne, wykonane w technologii VRLA bądź AGM, które wymagają okresowych przeładowań i mają stosunkowo krótką żywotność, co powoduje konieczność ich okresowej, bardzo kosztownej wymiany.


TOP 200