Zabezpiecz zasoby, unikniesz strat

Zabezpiecz zasoby, unikniesz strat
6. Ochrona przed atakami - czyli bezsenność w Seattle

Dla większości przedsiębiorców polityka bezpieczeństwa kojarzy się z oprogramowaniem antywirusowym i zaporą sieciową. Zabezpieczanie stacji roboczych przed potencjalnymi atakami z zewnątrz jest oczywiste, ale zabezpieczanie serwerów i aplikacji webowych już nie zawsze. System obrony przed atakami z zewnątrz powinien obejmować wszystkie komputery, serwery i aplikacje, które utrzymują łączność z internetem. Należy regularnie monitorować stan zabezpieczeń, dobierając oprogramowanie, które nie tylko ma możliwie najszersze spektrum ochrony (identyfikację zagrożeń), ale charakteryzuje się dobrą szybkością reakcji. W tym obszarze ważne jest także wdrożenie dobrej polityki bezpieczeństwa.

Zabezpiecz zasoby, unikniesz strat
7. Monitorowanie podatności - czyli przejrzyj się w lustrze

Kolejny aspekt ryzyka wiąże się z zaniechaniem lub zaniedbaniem tzw. zarządzania podatnościami. Jest to działanie, które ma na celu skanowanie użytkowanej infrastruktury IT w poszukiwaniu luk i błędów oraz raportowanie i podejmowanie procesu naprawczego. Zarządzanie podatnościami jest istotne w przypadku korzystania z większej lub mającej charakter rozproszonej infrastruktury IT, pozwala bowiem wielokrotnie ograniczyć potencjalne zagrożenia zarówno w kontekście ataków zewnętrznych, jak i wewnętrznych nadużyć.

Zabezpiecz zasoby, unikniesz strat
8. Polityka bezpieczeństwa - czyli unikanie chaosu

Polityka bezpieczeństwa to kompendium reguł organizacji określające sposób użytkowania infrastruktury IT, uprawnienia pracowników, scenariusze postępowania w obliczu zagrożeń oraz przewidziane sankcje za naruszenie zapisów. W wielu przypadkach firmy nie stosują polityki bezpieczeństwa lub starają się ją stosować, ale robią to w sposób niewłaściwy. Nieumiejętne wdrażanie polityki bezpieczeństwa, najczęściej spowodowane jej niewłaściwym komunikowaniem, brakiem konsekwencji lub nieumocowaniem jej na szczeblu zarządu, samo w sobie stanowi źródło ryzyka informatycznego.

Zabezpiecz zasoby, unikniesz strat
9. Świadomość zagrożeń - czyli przykład z góry

Można powiedzieć, że czynniki ryzyka sprowadzają się do świadomości zagrożeń wśród wszystkich pracowników - od zarządu, po pracowników operacyjnych. Budowanie świadomości wpisuje się w działania związane z wdrażaniem polityki bezpieczeństwa, ale ma szerszy wymiar. To odpowiedzialność kadr kierowniczych, które krzewią wśród podwładnych postawy nastawione na ochronę pracodawcy i miejsca pracy. Firmy, które tego nie potrafią, są bardziej narażone na czynniki ryzyka.

Maciej Majewski jest prezesem zarządu Pentacomp Systemy Informatyczne SA.

Pracownicy wielu polskich firm nie mają świadomości zagrożeń

Według firmy PwC w 2011 roku aż 37% polskich firm zauważyło wzrost ryzyka cyberprzestępczości. Eksperci przewidują, że ryzyko to będzie ciągle rosło. Tymczasem wyniki ankiety "Global Economic Crime 2011" pokazują, że kierownictwo ponad 40% firm w Polsce w ogóle nie informowało swoich pracowników o możliwym ryzyku.


TOP 200