Zaangażowanie pracowników tężeje

Zaangażowanie pracowników rośnie w czasie kryzysu - stwierdza raport Hewitt Associates.

Hewitt Associates ogłosiła wyniki IV edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce. W tegorocznej edycji udział wzięło 126 firm. Zwycięzcą w kategorii dużych firm została Quintiles Poland, a w kategorii MSP - EMC Computers Systems Poland.

Oprócz wyłonienia najlepszych pracodawców, autorzy rankingu pokusili się o wysondowanie nastrojów na rynku pracy. Ich ustalenia potwierdzają, że na przestrzeni kilku miesięcy doszło do ważnych zmian. Odpowiedzi respondentów wskazują na wzrost poziomu zaangażowania wśród pracowników (z 43% w ub. r. do 48% obecnie i najwyższej kadry zarządzającej (z 71% do 78%). Zaobserwowano także wzrost lojalności pracowników względem pracodawców oraz większą obawę o utrzymanie miejsca pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200