Za kilka dni wchodzi w życie nowe prawo telekomunikacyjne

Użytkowników internetu i generalnie usług telekomunikacyjnych czeka jeszcze przed końcem tego roku miła niespodzianka. Dokładnie 21-go grudnia – czyli już za tydzień - wchodzi bowiem w życie nowe prawo telekomunikacyjne w którym znajduje się wiele zapisów zwiększających ich uprawnienia.

Telekomunikacja

Nowe prawo to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Stanowi ono na przykład, że już niedługo użytkownicy będą mogli rozwiązywać umowy zawarte z firmami telekomunikacyjnymi zdalnie, wysyłając do nich taką wiadomość mailem. Zniknie więc bezpowrotnie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też osobistego składania w punkcie sprzedaży operatora.

Z kolei usługodawca będzie mieć obowiązek wcześniejszego informowania ich o automatycznym przedłużaniu umowy. Do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta - będzie musiał poinformować o tym klienta.

Zobacz również:

  • Starlinki będą musiały wkrótce stawić czoła podobnym obiektom firmy Amazon
  • Rząd Ghany pracuje nad regulacjami dotyczącymi AI

Kolejna ważna zmiana, która zacznie obowiązywać już 21 grudnia to możliwość monitorowania zużycia usług. Chodzi tu o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać. To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu.

W nowych przepisach pojawia się prawo abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200