Za 80% incydentów cyberbezpieczeństwa odpowiadają dwa zagrożenie: phishing i DDoS

ComCERT z Grupy Asseco donosi, że roku do roku liczba cyberataków w 2022 roku wzrosła średnio o 25%, a w zdecydowanej większości organizacji nakłady inwestycyjne na bezpieczeństwo były przeciętnie o 1/3 większe. W minionym roku na sytuację w cyberprzestrzeni miała duży wpływ miała wojna w Ukrainie.

Grafika: Jack-Moreh/freerangestock

Eksperci ComCERT z Grupy Asseco prognozują, że nowy rok będzie w najlepszym wypadku równie trudny. Wojna w Ukrainie czy rozwój kompetencji i technologii atakujących to tylko kilka wyzwań, z jakimi będą musieli się mierzyć specjaliści ds. bezpieczeństwa. W walce z zagrożeniami wesprze ich sztuczna inteligencja, którą jednak z powodzeniem wykorzystują również cyberprzestępcy. Odpowiedzią na rosnącą liczbę ataków są prace władz Unii Europejskiej nad rozporządzeniem dotyczącym odporności cyfrowej podmiotów krytycznych.

Zdecydowana większość ataków przeprowadzonych w zeszłym roku (85%) pochodziła z zewnątrz, podczas gdy zagrożenia wewnętrzne stanowiły 15%. Prym wiodą ataki typu phishing i DDoS - są przyczyną 80 % wszystkich incydentów.

Zobacz również:

  • Ponad pół miliona kont Roku w niebezpieczeństwie po ataku
  • Pierwszy samorządowy SOC wystartował w Rzeszowie
  • Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce w 2023 roku

Eksperci ComCERT wymieniają cztery trendy w obszarze cyberbezpieczeństwa:

1. Niepewność gospodarcza utrudni walkę z cyberzagrożeniami.

W nowym roku, walka z cyberzagrożeniami będzie wyjątkowo trudna. Zdaniem Krzysztofa Dyki, prezesa ComCERT z Grupy Asseco, prób ataków będzie więcej, co ma związek ze spowolnieniem gospodarczym (ograniczenia inwestycyjne powodujące większe ryzyka) i wojną w Ukrainie. Ekspert podkreśla, że od początku wybuchu konfliktu zbrojnego cyberprzestępcy szczególnie często biorą za cel instytucje rządowe i infrastrukturę krytyczną, ale nie oszczędzają również biznesu. CISO (ang. Chief Information Security Officer) i inni liderzy bezpieczeństwa powinni uwzględnić w swoich planach, także finansowych, środki na działania threat intelligence pozwalające zapobiec aktualnym zagrożeniom.

2. Więcej oszustw związanych z kryptowalutami.

Upadek w listopadzie giełdy FTX, wpłynął na cały rynek kryptowalut. Wielu inwestorów znalazło się pod presją, związaną z niepewnością co stało się z ich pieniędzmi. W największym kryzysie od ponad dekady swoją szansę upatrują cyberprzestępcy dokonujący oszustw podczas transakcji kryptowalutowych. Krzysztof Dyka przewiduje wzrost ich aktywności w nadchodzącym roku. Do większej liczby oszustw związanych z kryptowalutami przyczyni się ponadto rosnąca inflacja i stopy procentowe, a także spowolnienie gospodarcze. W takich warunkach więcej osób szuka korzystnych ofert finansowych i często traci czujność.

3. Rosnące bezpieczeństwo sektora finansowego.

Nie tylko rynek kryptowalut, ale cała branża finansowa jest atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Nie dziwi zatem fakt, że władze Unii Europejskiej pracują nad regulacjami wzmacniającymi bezpieczeństwo organizacji, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej podmiotów krytycznych (DORA) wprowadzi jednolite wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych organizacji działających w sektorze finansowym. Zmiany obejmą także podmioty trzecie świadczące na ich rzecz usługi związane z technologiami IT np. chmurą czy analityką biznesową.

Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć krajową strategię na rzecz zwiększenia odporności podmiotów o znaczeniu krytycznym, a także przeprowadzać ocenę ryzyka co najmniej raz na cztery lata. W przypadku zakończenia prac nad rozporządzeniem już w 2023 r., podmioty objęte tym aktem prawnym będą musiały dostosować się do nowych wymogów. W zależności od obecnego stanu systemów cyberbezpieczeństwa, ewentualne inwestycje mogą istotnie absorbować zarówno czas zespołu IT, jak i obciążyć budżet organizacji.

4. Sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe znacząco przyczyniły się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Technologie te odgrywają istotną rolę w budowaniu systemów odpowiadających za wykrywanie zagrożeń. Wykorzystanie AI w procesie analizy bezpieczeństwa kodu i zachowania oprogramowania, pozwala zautomatyzować wiele czynności i sprawdzić jak działanie danej aplikacji wpływa na całą organizację. Niestety sztuczna inteligencja jest również skuteczną bronią w rękach cyberprzestępców. Do zakupu rozwiązań na niej opartych wykorzystują podstawione podmioty lub włamują się do systemów legalnych organizacji. Następnie przejmują kontrolę nad rozwiązaniami AI i używają ich do badania możliwości złośliwego oprogramowania, które planują wykorzystać.

Źródło: Asseco

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200