ZUS: małe firmy też przez Internet?

Rząd chce, aby obowiązek przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej objął także firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników.

Regulacje te mają wpłynąć na zmniejszenie liczby błędów w dokumentach kierowanych do ZUS. Obecnie elektroniczny przekaz danych stosuje ok. 320 tys. płatników. Rządowy projekt zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza obowiązek przekazywania ubezpieczeniowych dokumentów przez sieć dla firm zatrudniających już 6 pracowników. Według przedstawicieli strony rządowej w polskich warunkach takie firmy to nie drobni przedsiębiorcy. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, należy przyjąć, że zastosowanie się do proponowanych wymogów nie stanowiłoby dla takich podmiotów problemu technicznego.

Rządowa poprawka przewiduje możliwość zwolnienia takich płatników z obowiązku transmisji danych przez sieć. Decyzje w konkretnych przypadkach wydawałyby oddziały lub inspektoraty ZUS. Dokumenty w postaci papierowej mogłyby przekazywać np. firmy, w których poziom zatrudnienia waha się sezonowo.

Zobacz również:

  • Mniej czasu na zbudowanie takiej potęgi potrzebował tylko Facebook
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200