ZETO będą współpracowały przy obsłudze administracji samorządowej

Podobnie jak w przypadku obsługi informatycznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) będą współpracowały przy obsłudze administracji samorządowej. ZETO sp. z .o.o. z Olsztyna podpisała niedawno umowę o współpracy z 14 z 20 istniejących zakładów. Będą one sprzedawać, a w przyszłości być może także rozwijać, kolejne moduły systemu informatycznego dla urzędu powiatowego - Pro Powiat.

Podobnie jak w przypadku obsługi informatycznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) będą współpracowały przy obsłudze administracji samorządowej. ZETO sp. z .o.o. z Olsztyna podpisała niedawno umowę o współpracy z 14 z 20 istniejących zakładów. Będą one sprzedawać, a w przyszłości być może także rozwijać, kolejne moduły systemu informatycznego dla urzędu powiatowego - Pro Powiat.

Wspólna tradycja

Pierwsze Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej powstały w latach 60., jako instytucje mające obsługiwać od strony informatycznej duże firmy państwowe. Najpierw były zgrupowane w zjednoczeniu, a następnie w zrzeszeniu. Zmiany dokonywane po roku doprowadziły do tego, że w 1989 większość z nich przekształciła się w firmy prywatne. Dzisiaj jedynie ZETO Koszalin jest nadal firmą państwową.

Od początku działalności ZETO działa także rada dyrektorów. "Prezesi wszystkich zakładów spotykają się i kreują wspólną politykę, zwłaszcza dotyczącą współpracy z dużymi klientami, takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych" - mówi Marian Polski, prezes Centrum Komputerowego ZETO SA z Łodzi, obecny prezes rady dyrektorów ZETO. "Podczas naszych spotkań omawiamy także sprawy, dotyczące wspólnej promocji i polityki inwestycyjnej. Tak było np. przy zakupie licencji na bazę danych Adabas od Software AG na potrzeby obecnego systemu ZUS" - dodaje. Współpraca między zakładami układa się - w opinii przedstawicieli ZETO - dobrze, ponieważ szefowie tych firm znają się od wielu lat. Znają swoje możliwości i mają zaufanie do siebie.

Kupą, mości panowie

Ostatnią wspólną akcją były negocjacje z IBM Polska, dotyczące warunków, na jakich ZETO będą przeprowadzać modernizację stosowanych komputerów S/390 i pracujących na nich systemów. W umowie podano maksymalne ceny, a także wielkość upustów przy zakupach podobnych konfiguracji dokonanych przez grupę zakładów. "Podobne umowy IBM podpisuje wyłącznie z dużymi klientami. Nam, jako grupie 20 niezależnych spółek, udało się wynegocjować równie atrakcyjne warunki" - mówią przedstawiciele poznańskiego ZETO. Na bazie zakupionego nowego lub zmodernizowanego starego sprzętu 19 z 20 zakładów zamierza wspólnie oferować usługi outsourcingowe.

Trudno jednak przedstawicielom poszczególnych zakładów określić, czy i kiedy dojdzie do konsolidacji dawnych Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Pierwszą, ale nieudaną próbą wspólnej inwestycji kapitałowej było utworzenie firmy serwisowej ZETO ProSerwis. "Każdy zakład ma innego właściciela, trudno jest więc "skrzyknąć" wszystkich i postanowić, że tworzymy jedną firmę. Jednak myśl o połączeniu sił jest coraz bardziej wyraźna. Dwa lata temu wydawało się to niemożliwe, teraz pojawiają się pierwsze sygnały na tak. Potrzebne jest przekroczenie pewnej masy krytycznej, a połączenie dokona się praktycznie samoistnie" - stwierdza Marian Polski.

System powiatowy

Każde ZETO specjalizuje się w innej dziedzinie, w tym także w tworzeniu aplikacji. ZETO sp. z o.o. w Olsztynie opracowała - na bazie doświadczeń w administracji samorządowej - system Pro Powiat, który zdecydowało się sprzedawać i wdrażać 14 z 20 zakładów. "Zależało nam, aby zaoferować lokalnie wsparcie urzędom powiatowym, dla których przeznaczony jest ten system. Postanowiliśmy nawiązać współpracę z zakładami ZETO. Mają one długoletnie doświadczenie dotyczące rozwoju oprogramowania, wdrożeń, dostaw sprzętu, szkoleń i wsparcia technicznego" - mówi Zenon Szczygliński, zastępca dyrektora ds. produkcji i usług w ZETO sp. z o.o. w Olsztynie. W przyszłości partnerzy również mają go rozwijać. Olsztyn będzie jedynie dbać, aby oferowany system był w pełni zintegrowany.

"Rynek systemów dla urzędów powiatowych dopiero się rozwija. Trwa faza organizacji powiatów, które nadal budują swoje struktury. Obecnie większość z nich nie potrzebuje jeszcze systemu informatycznego, chociaż wiedzą, że będą musiały go kupić. Powtarza się sytuacja sprzed 8 lat, gdy powstały gminy" - mówi Zenon Szczygliński. "Pewnym ograniczeniem jest również brak odpowiedniej infrastruktury, zwłaszcza sieciowej" - dodaje.

Olsztyńskie ZETO na początek zaoferowało 5 modułów (ewidencja gruntów, środki trwałe, płace, finanse i księgowość oraz kadry). Każdy z nich ma kosztować 2-7 tys. zł. System Pro Powiat zbudowano z wykorzystaniem bazy danych Oracle i systemu operacyjnego Novell NetWare 5.

***

Formy współpracy między ZETO

Lider, Zakres współpracy

ZETO Olsztyn, System dla urzędów powiatowych

ZETO Poznań, Kasy fiskalne

ZETO Katowice, System Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZETO Bydgoszcz, System dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ZETO Łódź, Technologia mainframe i szkolenia


TOP 200