Z większym buforem

Modyfikacja bufora pamięci dla kart sieciowych może przyspieszyć pobieranie plików z Internetu.

Modyfikacja bufora pamięci dla kart sieciowych może przyspieszyć pobieranie plików z Internetu.

Jeśli komputer łączy się z Internetem za pośrednictwem karty sieciowej lub komunikuje się np. z routerem DSL bądź modemem kablowym, istnieje możliwość istotnego przyspieszenia pobierania stron WWW lub plików dzięki zmianie domyślnej wielkości dostępnego bufora pamięci. Modyfikacja taka jest korzystna zwłaszcza w przypadku komputerów PC, wyposażonych w procesory 500 MHz lub wolniejsze i pracujących pod kontrolą Windows 9x oraz Windows 2000.

Gra w przerwania

W przypadku Windows 9x, żeby zwiększyć wydajność karty sieciowej, należy wykorzystać mało znane ustawienie systemowe, które pozwala na wydzielenie części pamięci RAM i przypisanie jej określonego przerwania IRQ, aby pełniła rolę bufora. Jest to rozwiązanie podobne do stosowanego w innych urządzeniach instalowanych w komputerze, jak dyski lub nagrywarki CD, i wyposażonych we własną pamięć buforową. Przedstawioną niżej metodę można zastosować do modyfikacji wydajności każdego urządzenia, które wykorzystuje przerwania IRQ (Interrupt Request).

Należy pamiętać, że jeśli komputer ma bardzo małą pamięć, np. 32 MB lub mniej, to wydajność uruchamianych aplikacji może znacznie się obniżyć po przeprowadzeniu zaprezentowanych modyfikacji. Jeżeli jednak PC ma 64 MB lub więcej, zmiana ustawień przynosi korzyści. Niżej przedstawiona procedura do- tyczy systemu Windows 9x i powoduje uruchomienie bufora pamięci RAM o pojemności 4 MB, przypisanego do przerwania IRQ obsługującego kartę sieciową.

Krok 1. Należy określić przerwanie IRQ związane z kartą. W tym celu trzeba otworzyć Panel sterowania, kliknąć ikonę System, kartę Menedżer urządzeń i dwukrotnie ikonę Komputer. System wyświetli wówczas okno Właściwości Komputer, w którym należy kliknąć kartę Widok zasobów, zaznaczyć pole Żądanie wyboru (IRQ) i sprawdzić, które przerwanie obsługuje kartę sieciową. Karty sieciowe PCI wykorzystują najczęściej przerwanie IRQ 9.

Krok 2. Następnie do pliku System.ini trzeba wprowadzić dodatkową linię. W tym celu wystarczy kliknąć przyciski Start, następnie Uruchom, wpisać polecenie Sysedit.exe i w oknie System.ini dodać w dowolnym miejscu sekcji z nagłówkiem [386enh]) linię: Irq9=4096.

Polecenie to tworzy bufor o pojemności 4096 KB (4 MB), przypisując go przerwaniu IRQ 9. Jeśli karta sieciowa wykorzystuje inne przerwanie, zamiast 9 należy wstawić odpowiednią cyfrę. Natomiast jeśli komputer ma zainstalowane dwie karty sieciowe, należy wpisać dwa niezależne polecenia definiujące bufory pamięci. Powrót do ustawień domyślnych wymaga usunięcia wstawionych do pliku System.ini poleceń i ponownego uruchomienia systemu. Procedura ta jest opisana szczegółowo na stroniehttp://www.speedguide.net/Cable_modems/cable_irq.shtml (uwaga: "C" musi być napisane wielką literą).

Uwaga w Windows 2000

Przedstawionej metody nie należy stosować w komputerach pracujących pod Windows 2000 - modyfikacja nie zawsze optymalizuje pracę aplikacji sieciowych tego systemu. Aby wprowadzić zmiany do systemu Windows 2000, można skorzystać z informacji i narzędzi dos-tępnych w Internecie pod adresem:http://www.speedguide.net/Cable_modems/cable_reg_win2k.shtml.

Użytkownicy, którzy nie lubią samodzielnie zmieniać Rejestru systemu Windows 9x, mogą pobrać ze strony Speed-guide niewielkie programy automatycznie modyfikujące jego ustawienia.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie InfoWorld oprac. jch.


TOP 200