Z prądem działa lepiej

Coraz więcej firm wyposaża swoje jednostki w zasilanie gwarantowane, które zapewnia ciągłość eksploatacji systemów komputerowych. O jego skuteczności w dużej mierze przesądza już etap projektowania.

W obliczu rosnącego skomplikowania sieci komputerowych, łączących nie tylko serwery, komputery stacjonarne, aktywne elementy sieciowe, drukarki laserowe, ale także komputery przenośne czy łącza VPN z innymi oddziałami jednej dużej sieci, klasyczny UPS, stojący przy biurku, przestał wystarczać. Konieczne staje się zapewnienie ciągłości pracy nie tylko pojedynczych komputerów, a całych sieci komputerowych.

Przy projektowaniu najważniejszych elementów infrastruktury firmy należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Określane jest nie tylko zapotrzebowanie na moc, ale także stopień niezawodności systemu, dodatkowe wymagania (na przykład, użycie agregatu prądotwórczego do zbijania szczytów obciążenia). Na podstawie tych prac powstaje koncepcja, która podlega akceptacji przez użytkownika i te założenia przeradzają się w projekt. Należy pamiętać, że każdy poważny błąd na tym etapie niesie ze sobą poważne skutki, w postaci niedopasowania założeń do rzeczywistych potrzeb, bardzo wysokich kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz wydłużenia czasu jego realizacji.

Podstawowa część infrastruktury, która jest chroniona za pomocą systemów zasilania awaryjnego, obejmuje serwerownie, centrale telefoniczne wraz z zasilaniem telefonów (jeśli tego wymagają), systemy nadzoru oraz sygnalizacji pożarowej. Jeśli serwerownia jest wyposażona w system automatycznego gaszenia pożaru, bezwzględnie powinien on być objęty zasilaniem gwarantowanym. W drugiej kolejności, zasilaniem gwarantowanym obejmuje się stacje robocze, terminale i inne urządzenia biurowe, także oświetlenie awaryjne. Objęcie zasilaniem systemu klimatyzacji i chłodzenia serwerowni zależy od konstrukcji i projektu; w niektórych systemach są one objęte podtrzymaniem za pomocą zasilaczy awaryjnych, w innych są zasilane z agregatu, który ma gwarantowany czas rozruchu rzędu kilkunastu sekund. W przedsiębiorstwie produkcyjnym niejednokrotnie zachodzi potrzeba podtrzymania procesów produkcyjnych, wtedy mogą mieć one taki sam priorytet jak firmowa serwerownia. W firmach, w których odbywają się procesy chemiczne lub fizyczne, wymagające ciągłego zasilania energią elektryczną, infrastruktura powinna zapewniać podtrzymanie zasilania. Przy krótkiej przerwie z powodzeniem wystarczy zasilacz awaryjny z baterią akumulatorów, przy dłuższych - niezbędny jest agregat prądotwórczy (czasami nawet redundantny).

Więcej niż UPS

Przykładowe elementy zasilania gwarantowanego:

- zasilacz awaryjny;

- infrastruktura elektryczna, (rozdzielnica elektryczna i obwody jedno- lub dwutorowego zasilania systemu oraz obwody zasilania chronionych systemów);

- przycisk wyłącznika pożarowego, który całkowicie odcina zasilanie w przypadku pożaru (oprócz instalacji ppoż.);

- własny generator prądotwórczy.

Zasilanie gwarantowane to nie tylko instalacja właściwego zasilacza awaryjnego. W fazie projektowej należy wziąć pod uwagę więcej czynników niż tylko te najbliżej związane z komputerami (wentylacja, chłodzenie, dystrybucja) czy z samym urządzeniem (moc maksymalna, pojemność akumulatorów, inne parametry pracy). Projekt musi uwzględniać zabezpieczenie ciągłości pracy firmy jako całości, określając, które z systemów powinny być zasilane z niezawodnego źródła. O ile podtrzymanie zasilania wszystkich drukarek laserowych mija się z celem, o tyle należy się zastanowić, czy zasilaniem mają być objęte także windy, systemy bezpieczeństwa i kontroli dostępu lub inne urządzenia techniczne, ważne dla firmy. Każda zmiana w infrastrukturze zasilania niesie za sobą późniejsze prace budowlane czy elektryczne, które mogą z kolei skutkować jeszcze większymi kosztami.

Przygotowanie systemu zasilania wiąże się z przeznaczeniem pewnej części powierzchni użytkowej na poszczególne elementy, takie jak zasilacze awaryjne, agregat prądotwórczy, miejsce w szachtach kablowych i tak dalej. Problemy mogą być spowodowane wymiarami pomieszczenia, szerokością przejść, dopuszczalnym obciążeniem stropów, istniejącą wentylacją; należy także wziąć pod uwagę wymagania wobec lokalizacji pomieszczeń przy ścianach nośnych.

Dystrybucja energii

Przy dużych serwerowniach moce rzędu kilkuset kW nie są niczym niezwykłym. Przy takich poziomach mocy doprowadzanej należy przewidzieć także sposób jej odprowadzenia. Ponieważ żadne urządzenie nie ma stuprocentowej sprawności, zawsze część energii doprowadzonej do niego zamienia się w ciepło.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200