Z prac Biura ds. Informatyki Rady Ministrów

Preliminarz budżetu na system komputerowy,który będzie wykorzystywany do obsługi zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu, wynosi 18,8 mld zł. Biuro ds. Informatyki URM zostało wybrane przez Państwową Komisję Wyborczą na kierownika projektu po przedstawieniu koncepcji, w wyniku której fundusze te pozwolą równoległe na przygotowanie stałego systemu łączności między jednostkami administracji państwowej, realizowanej przez sieć POLPAK a opartej na protokole X.25.

Preliminarz budżetu na system komputerowy,który będzie wykorzystywany do obsługi zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu, wynosi 18,8 mld zł. Biuro ds. Informatyki URM zostało wybrane przez Państwową Komisję Wyborczą na kierownika projektu po przedstawieniu koncepcji, w wyniku której fundusze te pozwolą równoległe na przygotowanie stałego systemu łączności między jednostkami administracji państwowej, realizowanej przez sieć POLPAK a opartej na protokole X.25.

W przetargu zamkniętym, w którym zapytania ofertowe wystosowano do 18 firm, uczestniczyło w rezultacie - 11. Głównym wykonawcą systemu komputerowego została firma Prokom z Gdańska, uzyskując kontrakt wartości 11 mld zł. Jak dowiadujemy się w Biurze Informatyki o wyborze zadecydowało najlepsze przygotowanie tej firmy do dostarczenia oprogramowania. Przypomnijmy, że Prokom był również głównym dostawcą systemu komputerowego w poprzednich wyborach.

System ma się składać z 52 komputerów Compaq Desk Pro M 433, zainstalowanych w okręgowych komisjach wyborczych, gdzie pełnić będą rolę serwerów oraz w Centrali, a także z 400 terminali WYSE 60. Rolę jednostki centralnej pełnić będzie komputer Compaq System Pro XL. Zainstalowanych zostanie również 100 drukarek OKI (dostawca firma Intertrading - główny dystrybutor tych urządzeń w Polsce). Sprzęt ten uzupełnią karty obsługujące protokół X.25, produkcji firmy INCON, które wraz z oprogramowaniem dostarczy Soft- tronik. Znaczna część sprzętu, w tym komputery Desk Pro M 433, drukarki OKI, 136 terminali WYSE, karty i oprogramowanie, obsługujące protokół X.25 zostanie zakupiona i stanowić będzie bazę dla systemu łączności w administracji po wyborach.

Prócz tego Biuro Informatyki Rządu pozyskało na zasadach nieodpłatnego użyczenia: 52 UPS-y od firmy Silcon , drukarkę heavy duty od Manesman'a, matryce dyskowe Radion 5 od firmy Micropolis, oraz oprogramowanie narzędziowe EASY CASE od CSBI.

Biuro ds. Informatyki URM podpisało umowy generalne z CSBI i z IBM - Poland(26 lipca). Umowa z CSBI dotyczy między innymi konstruowania baz danych z wykorzystaniem programu narzędziowego PROGRESS, a umowa z IBM korzystania przez jednostki administracji z usług i oferty autoryzowanych remarketerów IBM, preferencji cenowych oraz gwarancyjnych. Przygotowywana jest umowa z Apple - Macintosh.

Nie wyklucza się także wprowadzenia nowej formy sformalizowania kontaktów Biura ds. Informatyki z polskimi poważnymi firmami, nie spełniającymi jeszcze wszystkich wymogów (zwłaszcza posiadania certyfikatu normy ISO 9001), niezbędnych do zawarcia umowy generalnej. Formą tą będzie zapewne list intencyjny, wystosowany do firm, które Biuro uważa za potencjalnych stałych partnerów. Wiele wskazuje na to, że pierwszy taki list zostanie przekazany firmie Optimus.

Zamierza się rozszerzyć formułę umów generalnych , tak aby obejmowały one nie tylko producentów sprzętu ioprogramowania, ale także dostawców, zasługujących na miano integratorów systemów komputerowych, zapewniających zarówno ich kompletację, jak i wsparcie na etapie projektowania oraz eksploatacji. Zaawansowane są rozmowy na temat podpisania takiej umowy z firmą Soft-tronik.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200