Z powrotem w biznesie

Po roku od objęcia przez Boba Finocchio kierownictwa nad Informixem, firma ponownie zaczyna przynosić zyski. W Polsce w ubiegłym roku obroty spółki wzrosły o 68%.

Po roku od objęcia przez Boba Finocchio kierownictwa nad Informixem, firma ponownie zaczyna przynosić zyski. W Polsce w ubiegłym roku obroty spółki wzrosły o 68%.

Informix zmienia swój wizerunek. Świadczyć może o tym chociażby jego nowe logo, a także silniejsze wejście na rynek hurtowni danych i powstanie działu rozwiązań dla handlu elektronicznego. W Polsce, oczekując zwiększonego zapotrzebowania na oprogramowanie internetowe, Informix rozpoczął współpracę w zakresie opracowania tego typu systemów z Rodan Systems i Prokom Software.

Europa, w tym Europa Środkowa (ok. 13% obrotów firmy), staje się powoli większym dla Informixa rynkiem niż USA. Ubiegły rok był szczególnie dobry dla rynku polskiego. Obroty Informixa w Polsce w 1998 r. wzrosły o 68% i wyniosły ok. 55 mln zł (rok wcześniej spadły o 12%, tj. do 32,8 mln zł - wg Computerworld TOP 200). Znaczny wzrost przychodów firma zawdzięcza m.in. wdrożeniu systemów bazodanowych w 55 placówkach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku Informix podpisał umowę o współpracy z kolejnym dużym klientem - Telekomunikacją Polską SA (TP SA). Określa ona zasady zakupu produktów Informixa przez narodowego operatora. Kupione od firmy rozwiązania mają umożliwić bezpieczne przekroczenie daty 1 stycznia 2000 r. Umowa reguluje również warunki obsługi gwarancyjnej, serwisu, konsultacji i szkoleń. TP SA zmierza do związania się z 2-3 dostawcami dla każdego typu rozwiązań. Informix prowadzi również rozmowy handlowe z innym operatorem - Netia Telekom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200