Z energią do celu

Wdrożenie systemu informatycznego stanowi jeden z etapów celu strategicznego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - odbudowy potencjału produkcyjnego.

Wdrożenie systemu informatycznego stanowi jeden z etapów celu strategicznego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - odbudowy potencjału produkcyjnego.

Zmiany zachodzące na polskim rynku energii elektrycznej zmusiły Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), jednego z największych dostawców energii w kraju, do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa. Przyjęta przez kierownictwo spółki strategia ma doprowadzić w ciągu ośmiu lat do odbudowy potencjału produkcyjnego zakładu. Koszt wymiany eksploatowanej od blisko pół wieku infrastruktury jest szacowany na 1,2 mld USD. Realizacja tego ambitnego celu nie byłaby możliwa bez wdrożenia nowych narzędzi informatycznych.

Od tego roku ZE PAK korzysta z systemu mySAP.com. To pierwsze wdrożenie tego systemu w elektrowni w Polsce. "Od stycznia korzystamy z warstwy transakcyjnej systemu, natomiast w czerwcu zakończyliśmy prace nad wdrożeniem warstwy umożliwiającej zarządzanie na poziomie strategicznym" - mówi Waldemar Lisiak, zastępca dyrektora ds. restrukturyzacji i zarządzania, szef komitetu sterującego odpowiadającego za wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Waldemar Lisiak, zastępca dyrektora ds. restrukturyzacji i zarządzania

Waldemar Lisiak, zastępca dyrektora ds. restrukturyzacji i zarządzania

W efekcie restrukturyzacji z ZE PAK wydzielono kilka spółek zależnych nie związanych z podstawową działalnością prowadzoną przez firmę. Wzrost stopnia skomplikowania organizacji i w konsekwencji zmiany w modelu zarządzania przedsiębiorstwem sprawiły, że znacznie zwiększyły się wymagania kierownictwa w stosunku do systemu informatycznego. "Nowe narzędzia były potrzebne do zarządzania firmą poprzez budżety" - tłumaczy Marek Górawski, kierownik Działu Informatyki. Rdzeń systemu informacyjnego stanowią dane kontrolingowe. "Nowy system dostarcza informacji o tym, jak jest realizowana przyjęta strategia. Są one podawane za pomocą strategicznej karty wyników prezentowanej w portalach osobistych. Przeglądając zagrożenia określonych celów, można uzyskać dane o odchyleniach dla mierników finansowych i niefinansowych" - twierdzi Marek Górawski.

Wdrożenie systemu pozwoliło jednocześnie na wyraźne zwiększenie puli pieniędzy na remonty. Środki przeznaczane na remonty infrastruktury są - po paliwie produkcyjnym - największym kosztem w elektrowniach.

Wdrożenie systemu informatycznego wykorzystano w ZE PAK do zaprojektowania od nowa wszystkich procesów zachodzących w firmie. Projekt stworzenia mapy procesów obrazującej działanie ZE PAK de facto poprzedził wdrożenie oprogramowania. Dopiero wówczas rozpoczęto poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które fragmenty procesów i w jaki sposób będą obsługiwane przez system informatyczny.

Podjęto decyzję o wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi oferowanych przez producenta systemu. "Zdawaliśmy sobie przy tym sprawę, że będzie wykorzystana nowa technologia, a proces biznesowy jest w pewnym stopniu zależny od wspomagających go narzędzi. Inaczej może wyglądać proces, gdy zostaną zastosowane wyrafinowane narzędzia informatyczne, inaczej gdy do dyspozycji pozostają jedynie narzędzia prymitywne" - mówi Waldemar Lisiak.

Finalista w kategorii - Przemysł

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Wojciech Adamczyk prezes zarządu

Marek Górawski kierownik Działu Informatyki

Liczba pracowników: 2200

Liczba pracowników działu IT: 18

http://www.zepak.com.pl

Wykorzystywane rozwiązania

Głównym systemem w ZE PAK jest mySAP.com. W elektrowni wdrożono hurtownię danych SAP BW. Najważniejsze aplikacje uzupełniające system SAP to: Rachuba Płac-MAKS4 firmy Telmax, SOWE-WIRE do obsługi sprzedaży energii elektrycznej. Firma korzysta z baz danych MS SQL 2000.

Aplikacje zainstalowano na serwerach intelowskich pracujących pod kontrolą systemu Windows 2000.


TOP 200