Z Netscape'a do Notes

Brainstorm Technologies Inc. stworzył interfejs umożliwiający dostęp - za pośrednictwem przeglądarki World Wide Web firmy Netscape - do serwerów Lotus Notes oraz budowanie własnych aplikacji.

Brainstorm Technologies Inc. stworzył interfejs umożliwiający dostęp - za pośrednictwem przeglądarki World Wide Web firmy Netscape - do serwerów Lotus Notes oraz budowanie własnych aplikacji.

Produkt ten w pełnej wersji pojawić się ma na rynku pod koniec I kw. obecnego roku. Groupscape 1.0 umożliwi nareszcie różnym organizacjom, w których częściowo wykorzystywany jest Netscape, określenie tej popularnej przeglądarki WWW, jako standardu do oglądania sieci Web i dostępu do serwerów Lotus Notes 3.x i 4.0. Szacuje się, że obecnie na świecie z oprogramowania Lotus Notes korzysta 3,3 mln użytkowników, a z Netscape'a - 30 mln.

Dwa w jednym

Groupscape umożliwia łatwą integrację wszystkim aplikacjom Lotus Notes z Netscapem oraz dostęp do nich za pomocą przeglądarek WWW. Za pomocą Groupscape'a organizacje mogą tworzyć wewnętrzne sieci do pracy grupowej opierając się na technologii sieci WWW. Mogą także w łatwy sposób udostępniać aplikacje Lotus Notes, wykorzystywane na serwerach InterNotes do interaktywnych dyskusji, milionom użytkowników sieci WWW używających Netscape'a. Tego typu aplikacje do pracy grupowej mogą obejmować zarówno proste bazy danych do obsługi dyskusji, jak i całościowe, zabezpieczone aplikacje wykorzystywane do elektronicznego handlu i automatyzacji.

Groupscape wciąż wymaga jeszcze wersji klienckiej oprogramowania Lotus Notes, zainstalowanego na komputerze użytkownika, i nie umożliwia całkowitego zastąpienia go przeglądarką Netscape. Pozwala natomiast na dostęp do serwera Notes, bez konieczności uruchamiania oprogramowania klienckiego podczas "buszowania" po Internecie z pomocą Netscape'a.

Brainstorm planuje także stworzyć podobne narzędzia dla produktów komunikacyjnych zgodnych z API, takich jak Exchange firmy Microsoft i GroupWise Novella. Jednak analitycy rynkowi nie wróżą Groupscape świetlanej przyszłości. "Mimo, że dostęp do serwerów Notes za pośrednictwem przeglądarek WWW cieszy się coraz większą popularnością wśród użytkowników, to obecność Groupscape na rynku może być ograniczona" - stwierdził David Marshak, analityk z Patricia Seybold Group z Bostonu. Powiedział też, że wartość tego produktu zmniejszy się w momencie wprowadzenia na rynek przez Lotusa w połowie roku serwera Notes, który będzie umożliwiał bezpośredni dostęp do dokumentów HTML, protokołów HTTP i technologii Java. Brainstorm dowodzi jednak, że serwer ten zwiększy wartość Groupscape'a dzięki umieszczeniu serwerów WWW i Notes w jednym (dostęp do nich za pośrednictwem Netscape Navigator będzie tym bardziej uzasadniony).

W Notes, konwersja dokumentów ze standardu Notes na HTML, HTTP i technologię Java realizuje się na poziomie serwera poprzez InterNotes Web Publisher. W Groupscape firmy Brainstorm konwersja odbywa się na poziomie klienta.

Ceny

Groupscape Notes Browser jest dostępny bezpłatnie na serwerze firmy Brainstorm (http://www.braintech.com/). Pozwala on użytkownikom sieci korporacyjnych na czytanie, przeglądanie i "podróżowanie" po wewnętrznych sieciach Lotus Notes.

Groupscape Standard będzie dostępny w I kw. br. Umożliwia on tworzenie interaktywnych aplikacji działających w sieci WWW, zintegrowanych z lokalnymi bazami danych Lotus Notes, dzięki narzędziom pointüandüclick wykorzystującym języki oprogramowania zgodne z Visual Basic. Kosztuje 995 USD na jedno stanowisko.

Groupscape Proe będzie dostępny również w I kw. tego roku. Umożliwia on dodatkowo zdalne podłączenie do serwerów Lotus Notes oraz baz danych Oracle, Sybase, Informix i DB2 poprzez mechanizm ODBC (Open DataBase Connectivity). Kosztuje 3995 USD.

W II kw. br. dostępny będzie także Groupscape Enterprise, który pozwoli twórcom oprogramowania na budowanie serwerów mających zabezpieczony dostęp do danych, aplikacji typu transakcyjnego oraz ogólnoświatowego handlu elektronicznego. Groupscape Enterprise może współpracować z techniką kodowania DES i systemem bezpieczeństwa Kerberos oraz dwoma głównymi systemami monitorowania transakcji - Tuxedo i Encina. Cena tego produktu nie została jeszcze ustalona. Dodatkowe informacje można uzyskać pod internetowym adresem http://www.braintech.com/.


TOP 200