Yahoo! otwiera się na programistów

Yahoo! zapowiada szerokie otwarcie swoich platform dla niezależnych programistów i ich radykalne modyfikacje w kierunku włączenia koncepcji sieci społecznościowych, jako integralnego elementu usług internetowych Yahoo!.

Idee takie zaprezentował Ari Balogh, Chief Technology Officer Yahoo! w swoim wystąpieniu podczas konferencji Web 2.0 Expo w San Francisco. "Oznaczać to będzie zasadniczą zmianę biznesowego modelu firmy we wszystkich jej szczegółach, fundamentalne otwarcie usług webowych oraz udostępnienie jednolitej platformy dla programistów i użytkowników" - powiedział.

Według firmy realizacja tej koncepcji ma umożliwić setkom milionów użytkowników poczty elektronicznej Yahoo! skorzystanie z funkcji komunikatorów internetowych oraz sieci społecznościowych oferujących podobną funkcjonalność co serwisy MySpace lub Facebook. Z założenia każdy użytkownik będzie miał własny profil, który będzie mógł modyfikować m.in. dodając pożądane aplikacje. Wprowadzenie tego typu profili ma też ułatwić Yahoo efektywną obsługę sieci połączeń między użytkownikami.

Zapowiedziom tym towarzyszyła decyzja publicznego udostępnienia wersji beta środowiska programistycznego Search Monkey. Jeśli Yahoo! odniesie sukces w praktycznej realizacji tej koncepcji, może to oznaczać pojawienie się poważnej konkurencji zagrażającej popularności MySpace i Facebook.


TOP 200