Xtrade: umowa z Optimusem

Optimus Enterprise będzie wdrażać i promować rozwiązania firmy Commerce One, umożliwiające realizowanie transakcji na platformie Xtrade. Umowa dotyczy oprogramowania BuySite: Enterprise Buyer Desktop Edition oraz Portal Edition.

Optimus Enterprise SA, na podstawie umowy z Xtrade SA, zajmie się wdrażaniem i promowaniem aplikacji firmy Commerce One. Rozwiązania tego amerykańskiego producenta umożliwiają realizację transakcji na platformie stworzonej przez Xtrade. Umowa między spółkami dotyczy oprogramowania BuySite 6.5 w wersjach: Enterprise Buyer Desktop Edition oraz BuySite Portal Edition. Pierwsza z aplikacji jest przeznaczona dla dużych korporacji, umożliwiając im zarządzanie procesem zaopatrzenia i tworzenia zamówień. System pozwala odwzorować przebieg procesów biznesowych i strukturę organizacyjną danej firmy.

Aplikacja Buysite Portal Edition jest adresowana do średniej wielkości firm lub dużych przedsiębiorstw, które chcą przekazać obsługę systemu zamówień elektronicznych na zewnątrz firmy. Buysite Portal Edition funkcjonalnie współpracuje z Enterprise Buyer Desktop Edition i jest udostępniana w modelu outsourcingowym. Umowa zakłada, iż Optimus stworzy zespół specjalistów, którzy po przeszkoleniu przez spółkę Xtrade będą współpracować przy wdrożeniach aplikacji u klientów platformy Xtrade.

Zobacz również:


TOP 200