XML standardem w urzędach

Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia Ustawy o informatyzacji Wojciech Szewko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, stwierdził, że rząd rozważa przygotowanie rozporządzenia określającego standard wymiany danych przy wykorzystaniu schematów XML. Miałoby ono dotyczyć wszystkich systemów informatycznych stosowanych w polskiej administracji.

Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia Ustawy o informatyzacji Wojciech Szewko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, stwierdził, że rząd rozważa przygotowanie rozporządzenia określającego standard wymiany danych przy wykorzystaniu schematów XML. Miałoby ono dotyczyć wszystkich systemów informatycznych stosowanych w polskiej administracji.

Wojciech Szewko nie powiedział, kto i kiedy miałby się zająć przygotowaniem szczegółowych rozwiązań technicznych. Być może przedstawiciele resortu nauki i informatyzacji chcą skorzystać z doświadczeń rządu Wlk. Brytanii, gdzie przedstawiciele administracji wspólnie z dostawcami rozwiązań IT tworzą standardowe komunikaty na potrzeby komunikacji government-to-government i government-to-citizen. Odbywa się to w ramach inicjatywy E-GIF (e-Government Interoperability Framework).

Opublikowano pierwsze standardowe wzory dokumentów XML, które obowiązkowo muszą być stosowane przez wszystkie urzędy w Wlk. Brytanii.

Pierwsze zastosowania

W Polsce od kilku lat wykorzystuje się XML jako format wymiany dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi w administracji, a także jako standardowy format danych pozyskiwanych z różnych źródeł. Po raz pierwszy schemat XML stał się oficjalnym załącznikiem do rozporządzenia do Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obiegu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Ministerstwo Finansów opublikowało je we wrześniu 2001 r.

"Pomagaliśmy w opracowaniu przez resort finansów tego załącznika. Określa on format dokumentów, które od 1 lipca 2004 r. zaczną spływać do Głównego Inspektora Informacji Finansowej z instytucji finansowych, ale także od notariuszy i pozostałych firm oraz instytucji rejestrujących dokonywanie dużych transakcji" - mówi Andrzej Nojszewski, dyrektor generalny polskiego oddziału Software AG. "Z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, jak dotąd, nikt się z nami nie kontaktował" - dodaje.

Zdaniem przedstawicieli Software AG obecnie większość nowo tworzonych systemów wykorzystuje XML, zarówno w zastosowaniach integracyjnych (wymiana dokumentów, unifikacja danych), jak i do publikacji informacji w Internecie. "Wiąże się to z elastycznością tej technologii, a co ważniejsze, pozwala na uniezależnienie się od konkretnych platform, co jest ważne zwłaszcza przy wymianie danych pomiędzy wieloma firmami i instytucjami" - twierdzi Andrzej Nojszewski.

Celina, RUM, IACS...

XML jest stosowany szeroko w polskich systemach celnych, zwłaszcza Celinie, opracowanej przez firmę Systemy Komputerowe Główka (SKG). W schemacie XML jest opisana m.in. definicja dokumentu SAD. Niedawno firma SKG rozpoczęła realizację podsystemu Intrastat budowanego w związku z koniecznością przekazywania danych statystycznych do unijnej organizacji EUROSTAT. Na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć opisaną w XML deklarację do systemu Intrastat.

Kolejnym przykładem instytucji publicznej stosującej XML na szeroką skalę jest Ministerstwo Zdrowia. Wykorzystało ono XML do komunikacji z kasami chorych. Teraz jego przedstawiciele rozważają zastosowanie tego standardu przy budowie Rejestru Usług Medycznych. Wzorcem, z którego będzie zapewne czerpać resort zdrowia, jest amerykańska organizacja Health Level 7.

Z kolei Ministerstwo Ochrony Środowiska wykorzystało XML przy budowie uruchomionego niedawno Systemu Oceny Wpływu na Środowisko. Punkt gromadzenia danych znajduje się w Warszawie, gdzie dane z Polski spływają właśnie w postaci dokumentów XML.

Standard XML zastosowano także w systemie IACS budowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Systemie Informacji Kryminalnej stworzonym na potrzeby policji. W obu projektach wykonawcą była HP Polska.

Strony poświęcone standaryzacji wymiany danych na podstawie XML

Organization for the Advancement of Structured Information Systems - organizacja tworząca standardy wykorzystywane w e-biznesie -http://www.oasis-open.org

XML.org - zajmuje się koordynacją działań i wymianą danych pomiędzy producentami rozwiązań, w tym schematów XML -http://www.xml.org

e-Government Interoperability Framework - w ramach projektu E-GIF powstają standardy komunikatów XML wykorzystywanych przez rząd Wlk. Brytanii -http://www.govtalk.gov.uk

Health Level 7 - organizacja opracowująca standardy elektronicznej wymiany informacji w amerykańskiej służbie zdrowia - http://www.hl7.org

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200