XML jako baza danych

Czy serwer XML może zastąpić tradycyjną bazę danych? Z czasem coraz więcej firm dokonujących niewielkiej liczby transakcji będzie posługiwać się wyłącznie dokumentami XML.

Czy serwer XML może zastąpić tradycyjną bazę danych? Z czasem coraz więcej firm dokonujących niewielkiej liczby transakcji będzie posługiwać się wyłącznie dokumentami XML.

XML rozwija się dynamicznie i ma szansę stać się standardem wymiany danych. Opracowano już różne narzędzia pozwalające na formatowanie poprawnego składniowo dokumentu XML, zawierającego dane z bazy, uzyskane w wyniku zapytania SQL. Posługując się standardowymi sterownikami ODBC lub JDBC, pobiera się dane z bazy, tworzy dokument XML i przesyła do partnera handlowego, klienta czy dostawcy. Z drugiej strony linii przesyłowej analizator składniowy XML, posługując się szablonem tego dokumentu (Document Type Definition - DTD), zawierającym definicje wszystkich użytych znaczników, może wydobyć wszystkie potrzebne pola i informacje.

Łatwy i wygodny

XML jest niezależny od platformy, systemu operacyjnego, języka programowania aplikacji.

Dokumenty XML mają czystą postać tekstową, przechodzą bez kłopotów przez najbardziej wymagające zapory "ogniowe", nie ulegają wirusom ani makrowirusom, można je łatwiej zaszyfrować niż pliki binarne. Dokumenty XML mogą być przesyłane za pomocą tego samego protokołu HTTP, co dokumenty HTML.

Każdy komputer doskonale radzi sobie z tekstem nie zawierającym żadnych danych w postaci binarnej. Nie trzeba się martwić o format zapisu danych w komputerze nadającym dokument XML ani w komputerze odbiorczym, sposobami zapisu bajtów słowa (big-endian czy small-endian). Nie trzeba prowadzić żadnych operacji translacji między odbiorcą a nadawcą, które spowalniają szybkość transmisji.

Producenci niszowych baz danych - Software AG czy Object Design - dostrzegli szansę w oferowaniu serwerów bazodanowych do przechowywania dokumentów XML. Zapewniają one nie tylko możliwość analizy składniowej dokumentu, ale również odtwarzanie jego formy i przeszukiwanie pełnotekstowe. Konsorcjum W3C opracowało język zapytań XML Query Language (XQL), używany w tych produktach.

Załóżmy, że formatujemy w postaci dokumentu XML całą zawartość bazy danych i przesyłamy ją w inne miejsce. Tam można z niej odzyskać te same dane i odtworzyć tę samą bazę, a właś-ciwie jej kompletną kopię. Można uzyskiwać te same dane bezpośrednio z dokumentu XML.

Należy zadać pytanie, czy wobec tego warto używać tradycyjnej bazy danych SQL, czy może wystarczy serwer dokumentów XML? Nie ulega wątpliwości, że jeszcze długo największe transakcyjne bazy danych będą działały w tradycyjnych postaciach (niekoniecznie SQL), natomiast coraz więcej firm, dokonujących niewielkiej liczby transakcji z innymi firmami, będzie posługiwać się wyłącznie dokumentami XML.

Pojawiają się coraz bardziej wydajne serwery dokumentów XML o coraz lepszej funkcjonalności. XML zyskał również mocne poparcie w społeczności "otwartego kodu" z chwilą, gdy IBM i Sun na początku listopada br. zdecydowały się przekazać programistom rozwijającym serwer Apache kod wielu narzędzi do obsługi XML, w tym również analizatora składniowego.

Nie tylko baza danych

XML można również używać do łączenia różnych aplikacji. Większość produktów integracyjnych działa w pośredniej warstwie oprogramowania, służąc do pobierania danych i translacji różnych formatów danych między różnymi bazami danych lub aplikacjami. Możliwość wymiany danych w postaci XML, a więc samoopisujących się, jest najprostszą metodą integracji na poziomie danych.

Możliwość tę dostrzegł Microsoft na nieco szerszym tle wymiany komunikatów między obiektami, działającymi na różnych systemach. W projekcie DNA 2000 jest zawarty prosty protokół komunikacji między obiektami Simple Object Access Protocol (SOAP). Obiekt działający na jednym systemie komunikuje się z obiektem na innym, przesyłając komunikat XML. Jest to próba zastąpienia Javy jako środka komunikacji między różnymi platformami systemowymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200