XML coraz bardziej popularny w biznesie i sektorze publicznym

Rośnie zainteresowanie standardami opartymi na XML - wynika z badania przeprowadzonego przez IDC.

Według opracowanego przez IDC raportu Adoption of Document Standards (Przyjmowanie standardów dokumentów), dyrektorzy ds. informatyki w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach sektora publicznego są coraz bardziej zainteresowani wdrażaniem standardów dokumentów opartych na XML.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Microsoft Corporation. Objęto nim 200 przedsiębiorstw i instytucji z sektora prywatnego oraz administracji publicznej z USA i Europy, po 100 z każdego regionu. Jego celem było lepsze poznanie czynników, które stymulują przyjmowanie otwartych standardów dokumentów.

Wyniki badania pokazały, że w kwestii wdrażania standardów dominuje podejście funkcjonalne. Według większości respondentów, głównymi kryteriami oceny celowości wdrożenia danego standardu w skali całego przedsiębiorstwa lub instytucji są: zgodność operacyjna pomiędzy aplikacjami biurowymi, możliwość długookresowej archiwizacji oraz łatwość przeniesienia posiadanych dokumentów do nowego standardu.

Z raportu wynika również, że duże przedsiębiorstwa i instytucje, mające zróżnicowane potrzeby biznesowe, preferują stosowanie kilku standardów dokumentów. Najczęściej używanymi standardami są: PDF (Portable Document Format), Open XML i ODF (Open Document Format). Dyrektorzy ds. informatyki nalegają na stosowanie jednego standardu, gdyż umożliwia to obniżenie kosztów i zmniejszenie złożoności implementacji, natomiast dyrektorzy działów biznesowych pod wpływem doświadczeń z codziennej praktyki opowiadają się za stosowaniem kilku standardów.

"Oczywiste jest, że o przyjęciu standardów decydują przede wszystkim pragmatyczne potrzeby biznesowe, przy czym dotyczy to zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Wyniki badania pokazują, że obecnie jest wdrażanych wiele standardów dokumentów oraz, że przedsiębiorstwa uznają łatwość przeniesienia istniejących dokumentów do nowego standardu za jedno z najważniejszych kryteriów decydujących o jego wyborze." - skomentował wyniki raportu Per Andersen, dyrektor zarządzający firmy IDC Nordic.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200