XII Forum Teleinformatyki w Legionowie

Tegoroczne XII Forum Teleinformatyki (21-22 września, Legionowo) będzie okazją do poznania zarówno planów realizacji hasła budowy społeczeństwa informacyjnego, przygotowywanych w odpowiednich organach administracji rządowej, opinii zainteresowanych stowarzyszeń, jak i zapoznania się z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi czy uwarunkowaniami prawnymi.

Tegoroczne XII Forum Teleinformatyki (21-22 września, Legionowo) będzie okazją do poznania zarówno planów realizacji hasła budowy społeczeństwa informacyjnego, przygotowywanych w odpowiednich organach administracji rządowej, opinii zainteresowanych stowarzyszeń, jak i zapoznania się z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi czy uwarunkowaniami prawnymi. Przedstawione zostaną również konkretne, działające w Polsce usługi elektroniczne, realizujące ideę społeczeństwa informacyjnego.

Podczas XII Forum Teleinformatyki już po raz piąty zostanie wręczona Nagroda im. Marka Cara. Jest ona wyróżnieniem dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Więcej o forum można znaleźć pod adresemhttp://www.forumti.pl .


TOP 200