X Window w zastosowaniach komercyjnych

Firma Altos Computer Systems z San Jose z Kalifornii próbuje wprowadzić technikę X Window do zastosowań komercyjnych.

Firma Altos Computer Systems z San Jose z Kalifornii próbuje wprowadzić technikę X Window do zastosowań komercyjnych. Firma zajmująca się głównie produkcją sprzętu komputerowego podpisała porozumienie z firmą Clarity Software Inc. na dostarczanie ich zintegrowanego pakietu oprogramowania, zawierającego przetwarzanie złożonych dokumentów, procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, grafikę prezentacyjną, pocztę elektroniczną oraz mającego możliwość przesyłania faksów i głosu, razem ze swoimi terminalami X Window. Firma Altos we współpracy z firmą Athenix Corp. opracowała nowe karty Multi-X, odciążające połączenia terminali X-Window z komputerem macierzystym, co pozwoli mu obsługiwać ponad 100 terminali X Window, przy koszcie tylko 10 - 15 % wyższym niż terminale aflanumeryczne.

System X Window ( lub po prostu X) jest to protokół graficzny o wysokiej rozdzielczości, public domain, używany zarówno na komputerach osobistych, stacjach roboczych lub X terminalach; jest instalowany na różnych komputerach macierzystych i pracuje w sieciach. Użytkownik może pracować jednocześnie z różnymi aplikacjami w różnych oknach na ekranie terminala. Przez wiele lat system X Window był używany w szkolnictwie wyższym i projektowaniu technologicznym. Obniżenie cen przez producentów X terminali powoduje, że system X Window powoli przechodzi do zastosowań komercyjnych. System X Window wymaga użycia potężnych komputerów macierzystych, gdyż przeciętny komputer może obsługiwać około 10 razy mniej terminali X Window niż terminali alfanumerycznych. Uważa się, że winę za ten stan rzeczy ponosi nie sam system X Window, ale jego sieciowe zastosowania wymagające znacznych mocy obliczeniowych w celu przesyłania obrazu graficznego terminali X Window.


TOP 200