X Konferencja "Informatyka w szkole"

X jubileuszowa konferencja ''Informatyka w szkole'' odbędzie się w dniach 21--24 września 1994 r. w Toruniu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Głównym tematem tegorocznej konferencji jest ''Szkoła wobec zmieniających się metod i środków informatyki''.

X jubileuszowa konferencja ''Informatyka w szkole'' odbędzie się w dniach 21--24 września 1994 r. w Toruniu na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Głównym tematem tegorocznej konferencji jest ''Szkoła wobec zmieniających się metod i środków informatyki''.

Organizatorami konferencji są Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W programie konferencji są przewidziane: wykłady plenarne zaproszonych gości, obrady w sesjach tematycznych (nt. nauczania przedmiotu elementy informatyki, konkursów informatycznych i olimpiad, zastosowaniach komputerów w szkolnictwie zawodowym oraz w nauczaniu pedagogiki, matematyki, fizyki i przedmiotów przyrodniczych), prezentacje plakatów, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dokładniejsze informacje, dotyczące warunków uczestnictwa oraz udziału firm w konferencji, można uzyskać w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Przesmyckiego 20, 51-151 Wrocław; tel. 25 12 71, 247 382; fax 25 12 71; e-mail: mailto:[email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200