Wzrasta popularność baz danych open source

Systemy zarządzania bazami danych są podstawą każdego biznesu. Według IDC, przed rokiem obroty ze sprzedaży baz przekroczyły 11 mld USD. Bezpłatne bazy danych, dostępne jako tzw. open source, nie stanowią poważnej konkurencji dla produktów komercyjnych. Wprawdzie wiele organizacji używa bezpłatnego systemu Linux, serwe- ra WWW Apache, języków Perl i do tworzenia skryptów, ale świadomie płaci za firmowe . W prognozach przygotowanych przez Forrester Research stwierdza się jednak, że do 2004 r. rosnący popyt na produkty open source zmieni obraz rynku oprogramowania.

Zalety programów otwartego kodu

W ciągu ostatnich kilku lat widoczny jest rozwój baz danych open source. Istotnie udoskonalono darmowe systemy zarządzania bazami (PostgreSQL, mySQL, InterBase), które dziś mają już podobne możliwości jak produkty komercyjne - wysoką wydajność transakcyjną, bezpieczeństwo i dostępność danych, skalowalność, zgodność ze stan-dardami.

Najważniejszym ich atutem jest cena, a właściwie jej brak. Coraz więcej niezależnych firm oferuje za niewielką opłatą własne, certyfikowane i przetestowane wersje bezpłatnych baz w powiązaniu z pakietem usług wsparcia technicznego.

Inną zaletą jest dostępność kodu źródłowego, pozwalająca na modyfikowanie i rozwój oprogramowania. Istnienie dużej liczby woluntariuszy rozwijających kod powoduje, że wiele problemów technicznych zostało dostrzeżonych i rozwiązanych.

Jak wskazują badania rynku, ponad 60% publicznych witryn WWW działa na serwerze Apache, 36% serwisów WWW używa Linuxa. Gorzej wygląda sytuacja na rynku baz danych otwartego kodu.

Kto wspiera otwarty kod

Największym problemem w przypadku baz danych open source jest brak stałego wsparcia technicznego. Teraz jeszcze wystarcza wysłanie listu do uczestników grupy dyskusyjnej - po kilku godzinach można spodziewać się recepty na rozwiązanie problemu od któregoś z entuzjastów systemu. Za kilka lat, gdy bazy danych otwartego kodu staną się powszechniejsze, trudno będzie zapewnić masowe wsparcie na odpowiednim poziomie odwołując się wyłącznie do ochotników.

Borland jest firmą powiązaną przez filię InterBase Software z InterBase, dojrzałą relacyjną bazą danych, oferowaną w ramach open source. Obecna wersja InterBase 6.0 jest dostępna dla Linuxa, Windows i Solarisa. Borland intensywnie rozwija dział wsparcia technicznego, który ma służyć pomocą użytkownikom bazy na wszystkich platformach systemowych.

NuSphere, wspierająca bazę mySQL, łączy ją z serwerem Apache oraz z Perl i PHP. Dystrybuuje też wieloplatformowy pakiet dla systemów Linux, Unix i Windows. Firma oferuje wsparcie techniczne, usługi programistyczne i konsultingowe związane z mySQL.

--------------------------------------------------------------------------------

Great Bridge LLC świadczy profesjonalne usługi dla PostgreSQL i ściśle współpracuje z Red Hat.


TOP 200