Wzajemnie wymagający

Relacje pracodawca – pracownik, a w przypadku studenta praktykant lub stażysta to gra, w której obie strony mogą wygrać, jeśli mają wobec siebie sprecyzowane oczekiwania i traktują się uczciwie. Poniżej zasady, które mogą pomóc odnieść sukces.

Odpowiedzialny wybór

Wprawdzie większość z rozpoczynających dziś naukę z myślą o konkretnym zawodzie, będzie musiało przekwalifikować się w przyszłości przynajmniej raz, to jednak właśnie wybór kierunku studiów jest pierwszą decyzją, która może przesądzić o tym, czy pierwsze doświadczenia zawodowe przyniosą satysfakcję. Przemyślany wybór kierunku studiów, ze świadomością własnych predyspozycji, umiejętności i preferencji to pierwszy, bardzo ważny krok.

Uzupełnienie kwalifikacji

Uczelnie, organizacje studenckie i biura karier oferują różnorakie kursy, szkolenia i warsztaty. Warto korzystać z nich, nie tylko dlatego, że pomagają poradzić sobie z konkretnym problemem, jak np. nauka wystąpień publicznych, albo szybkiego czytania. Spotkania z ludźmi o różnorakich doświadczeniach są inspirujące, pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na własne dokonania.

Przemyślana praktyka

Wybór miejsca praktyki lub stażu może przesądzić o przyszłości. Czas w dzisiejszym świecie to jeden z najcenniejszych zasobów, szkoda go tracić na bezproduktywne zajęcia w miejscu, którego nie lubimy. Dlatego należy starannie przeglądać oferty, czytać opinie na temat praktyk lub staży w danej firmie i dokonywać wyboru zgodnego ze swoimi zainteresowaniami.

Przyjazny pracodawca

Przed podjęciem starań o pracę, a także podczas procesu rekrutacji można wiele ważnych informacji o firmie, do której aplikujemy, zadając pytania np. o kulturę organizacji, formalną ścieżkę awansu, szanse na podejmowanie innowacyjnych działań itp. Warto jednak także „czytać między wierszami”. Opinie o byłych pracownikach, sposób, w jaki odchodzą, styl zwracania się przełozonych do podwładnych, atmosfera panująca w firmie, te wszystkie elementy mogą być zachętą lub sygnałem ostrzegawczym, że jakiś element zarządzania firmą szwankuje.

Zaangażowanie mile widziane

Zadania, które otrzymuje praktykant lub stażysta ma wykonywać zwłaszcza na początku nie zawsze są ambitne, ale wszystkie powinno się wykonywać z zapałem i zaangażowaniem, tak, jakby od tego zależało prawdziwe wynagrodzenie lub awans. Korzyścią może być propozycja pozostania w firmie na dłużej, płatny staż lub przynajmniej bardzo dobre referencje, które przydadzą się u kolejnego pracodawcy.

Niezbędna równowaga

Pracodawcy korzystają na tym, że pracownicy są gotowi do całkowitego poświęcenia się wykonywanym właśnie zadaniom, ale na dłuższą metę pracoholizm się nie sprawdza. Prowadzi do wypalenia i pogarsza efekty pracy. Dlatego od początku pracy zawodowej należy kształcić postawę równowagi życiowej, pomiędzy pracą, prywatnym życiem i zainteresowaniami pozazawodowymi. Najnowsze badania Gallupa wykazały, że emocjonalne podejście do pracy nie gwarantuje sukcesu.

Miejsce dla NGO

Osoby, które chcą łączyć pracę z pasją powinny wybrać wolontariat lub pracę w organizacjach pozarządowych. Często osoby pracujące w organizacjach pożytku publicznego twierdzą, że to nie praca. Robią coś, czego nie muszą się wstydzić. Coś, z czego są wręcz dumni. Mają energię, by zmieniać świat i motywację, by wpływać na ludzką świadomość. Poprzez swoją pracę mogą wskazywać społeczeństwu lepsze, łatwiejsze i bardziej prawidłowe sposoby postępowania. Zmieniają rzeczywistość i świadomość społeczną. Szczytny cel nadaje sens temu, co robią.

Budowanie pozycji

Oprócz pracy i życia prywatnego starajmy się zaznaczyć naszą obecność w sferze publicznej. Przynależność do organizacji branżowych, samorządowych lub aktywność w społecznościach lokalnych daje nam nie tylko satysfakcję, sprzyja budowaniu sieci znajomości profesjonalnych, pozwala działać na rzecz środowiska i buduje naszą pozycję na przyszłość.

Programy dla najlepszych

Studenci, którzy kończą studia z wyróżnieniem, niezależnie od kierunku studiów, mogą liczyć na to, że zainteresują się nim firmy, które prowadzą programy talenckie. W porównaniu do standardowych praktyk takie programy wyróżniają się tym, że firmy są w nie bardziej zaangażowane. Inwestują w stażystę, tak jak w pracownika, oferując mu np. osobistego mentora, sprzęt, wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe, oczekując wzajemnie wykonywania realnych zadań na wysokim poziomie. Częstą praktyką jest przenoszenie stażysty na część programu trainees do zagranicznego oddziału korporacji. Zwykle selekcja do programu jest bardzo staranna, jej pierwszym etapem jest porównanie CV, a kolejnymi Assesment Center, czyli sprawdzenie kandydata w działaniu, testy kompetencyjne, a na końcu spotkanie z zarządem firmy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200