Wyzwania informatyzacji Polski

O najważniejszych projektach realizowanych w perspektywie 2014-2020 mówi minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski podczas konferencji Państwo 2.0.

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że cyfryzacja sfery publicznej jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby państwo było przyjazne dla obywateli. „25 lat po pierwszych wolnych wyborach Polska ma szansę na skok cywilizacyjny, bo może otrzymać 400 mld zł z unijnego budżetu. Powinniśmy wydać je tam, gdzie widać największe korzyści i koncentrować się na projektach, które zapewnią rozwój” powiedział otwierając spotkanie Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld Polska.

Wyzwania informatyzacji Polski

Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji.

„Kiedy myślimy o informatyzacji państwa, to głównym problemem jest to, czy należy się skoncentrować na potrzebach strategicznych czy na tym, co jest wykonalne w najbliższej perspektywie. Budżet, który obecnie realizujemy jest ściśle powiązany z tym, co będzie się działo w latach 2014-2020, zwłaszcza, że w tej perspektywie po raz ostatni Polska będzie mogła skorzystać z tak dużych pieniędzy” powiedział Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji.

Zobacz również:

Minister zaznaczył, że jego zadaniem jest nadanie kierunku zmian i, cytując przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barroso, zadeklarował, że rząd chce robić mniej ale lepiej. „Najważniejsze jest to, żeby dokonać zmiany w postrzeganiu informatyzacji przez obywateli. Rząd chce więc realizować te projekty, które są najbardziej istotne dla ludzi. Jeśli się to uda, to będziemy mieli zmianę jakościową. Usług jest sporo, ale powinniśmy zbudować spójny, skoordynowany system” powiedział Rafał Trzaskowski.

Zdaniem ministra przynajmniej niektóre usługi będą rozwiązaniami dojrzałymi, to znaczy takimi, że administracja weźmie pełną odpowiedzialność za ich działanie od początku do końca. „Kiedy obywatel będzie miał profil zaufany i będzie wiedział, że przynajmniej niektóre rzeczy będzie mógł bez problemu załatwić to wówczas nabierze zaufania do e-usług” uważa Rafał Trzaskowski. Minister zapowiedział również lepsze wykorzystanie zasobów publicznych, żeby gospodarka zyskała nowy instrument rozwoju, a obywatele mogli w większym stopniu korzystać np. z kultury.


TOP 200