Wyzwania CIO. Czy informatyka w firmie po pełnej migracji do Chmury nie będzie już potrzebna?

Niedawno usłyszałem wypowiedź bardzo doświadczonego eksperta z branży finansowej: „Nie dziwi mnie to, że CIOs są przeciwnikami Chmury, ponieważ wiedzą, że po migracji wszystkiego do Chmury, informatyka w firmie będzie już niepotrzebna”. Nie zgodziłem się z tą tezą, a cała sytuacja zachęciła mnie do refleksji, opartej na trzech wybranych, pozornie słabo ze sobą powiązanych, ale wyraźnych trendów.

Jarosław Panasiuk, Information Technology, Advisory Leader, EY Business Advisory

Z rozmów z klientami często wynika, że firmy myślą o Chmurze w sposób ewolucyjny, naturalnie wynikający z minionych etapów rozwoju informatyki - czyli o IaaS, PaaS, SaaS lub jako alternatywie dla aplikacji on-premise.

Transformacja do Chmury

Zwykle firmy te również realizują transformację, zmierzając w stronę modelu zwinnego, kojarzonego z modelem Spotify – Guild-ie, Tribe-y, Squad-y. Jednak

firmy typu Spotify nie migrowały do Chmury, one „w całości urodziły się w Chmurze”. To one określają nowe funkcjonalności, które każdego dnia są rozwijane i udostępniane w Chmurze, przez dziesiątki tysięcy programistów największych dostawców usług chmurowych oraz coraz większe zespoły programistów współpracujących.
Zdolność do właściwego łączenia tej - rosnącej w tempie wykładniczym - liczby drobnych funkcjonalności, mikroserwisów, PODów kubernetesowych z pomysłami biznesowymi własnej firmy staje się znacznie ważniejsze, ale również nieporównywalnie bardziej złożone niż zarządzanie serwisami SOA w przeszłości (co i tak bywało zadaniem zbyt trudnym dla wielu firm).

Zobacz również:

  • 9 cech wielkich liderów IT

Jednocześnie

każda firma, która zamierza w znacznym stopniu korzystać z Chmury, musi umieć skutecznie zarządzać efektywnością wykorzystania jej zasobów tak, aby nie okazało się, że "Chmura modelowo jest tańsza, ale nie w naszym przypadku...".
Jeżeli do tego dołożyć kwestię wykorzystywania więcej niż jednej chmury w modelu multicloud (niejednokrotnie połączonych z systemami on-premise), co z różnych powodów powinno być w interesie firm klienckich, to złożoność powyższych wyzwań sprawia, że zdolność do zarządzania Architekturą jest fundamentalnie ważna. I zarazem - diametralnie inna oraz dużo bardziej skomplikowana, niż w środowiskach bez masowego wykorzystania Chmur.

Zarządzanie informacją

CIO zapewne pamiętają, ile problemów wynikało z mnogości wersji prawdy, nawet w ramach raportów, dotyczących tych samych wielkości. Często był to efekt różnego rozumienia tych samych pojęć biznesowych oraz braku skutecznego Data Governance w firmie. Innym powodem było to, że różne jednostki w firmie samodzielnie modyfikowały lub wdrażały rozwiązania informatyczne, bez odpowiedniej troski o spójność logiczną danych w skali firmy.

W niezwykle dynamicznie rozwijającym się środowisku chmurowym oraz dużo szerszą demokratyzacją dostępu, kwestia zarządzania informacją, jej architekturą, master data management, czy architekturą środowisk analitycznych, będzie jeszcze bardziej istotna, ale też dużo trudniejsza.

Jednocześnie nie sposób oddzielić tego obszaru działania od zdolności do zarządzania architekturą, o której była mowa powyżej.

Synergia pomiędzy światami IT i OT

Był czas, gdy firmy telekomunikacyjne wiodły prym w zakresie skali oraz zaawansowania środowisk informatycznych. Istniały w nich wówczas dwa światy, z wyraźne swoistą specyfiką: świat OT – obejmujący całość rozwiązań telekomunikacyjnych, z dużą liczbą mocno wystandaryzowanych, dobrze przetestowanych, stabilnych rozwiązań oraz świat IT - gdzie aplikacje były tworzone lub „przycinane” na miarę konkretnych modeli i potrzeb biznesowych. Wraz z „IP/IT-zacją” świata telco oraz nadchodzącym „uchmurowieniem”, dość wcześnie granice między światem IT oraz OT zaczęły się w tej branży zacierać. Od pewnego czasu obserwujemy, że firmy z różnych branż przemysłowych, posiadające rozbudowane specyficzne dla swoich branż obszary OT, chcąc wykorzystać wiedzę z danych gromadzonych z czujników i urządzeń lub mając na względzie cyberbezpieczeństwo, zmagają się z mądrym uspójnieniem swoich światów OT oraz IT. Zarówno ten trend jak i „uchmurowienie” znacząco wpłyną na zmianę modelu operacyjnego oraz governance obu tych obszarów.

Reasumując, rzeczywiście rola, model operacyjny i kompetencje IT nie będą już takie, jakie znamy z przeszłości. Natomiast z pewnością będą dużo bardziej złożone i najprawdopodobniej jeszcze bardziej istotne niż dzisiaj.

Autor pełni funkcję Information Technology Advisory Leader w EY Business Advisory

Wyzwania CIO. Czy informatyka w firmie po pełnej migracji do Chmury nie będzie już potrzebna?
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200