Wyższa szkoła liderów cyfrowej transformacji

Pierwszy polski program menedżerski poświęcony cyfrowej transformacji rusza od października 2017 na Akademii Leona Koźmińskiego. "Przygotowujemy liderów do tworzenia ofensywnej i aktywnej, a nie defensywnej i reaktywnej strategii cyfryzacji - mówi prof. Grzegorz Mazurek, lider programu "Cyfrowa Transformacja".

CEO: Panie Profesorze, na Akademii Leona Koźmińskiego startuje intensywny program „Transformacja Cyfrowa”, gratuluję. Ab ovo: czym jest cyfrowa transformacja? Dostosowaniem procesów do działania w nowej rzeczywistości, czy wykreowaniem nowych w oparciu o nowe kompetencje i narzędzia?

Grzegorz Mazurek: Definiując cyfrową transformację możemy wyjść od teoretycznych definicji, ale chyba lepiej powiedzieć, że w naszym ujęciu – ujęciu, które prezentujemy w Programie Menedżerskim "Transformacja Cyfrowa" (to uzyskanie przez organizację, a więc jej pracowników, decydentów, liderów - biegłości w rozumieniu współczesnego zdigitalizowanego świata. Transformacja cyfrowa to aktywne korzystanie z potencjału Internetu i nowych technologii. To innymi słowy przepustka do wdrażania ofensywnych strategii biznesowych, odpowiadających współczesnym realiom gospodarki i wymagań klientów.

Zobacz również:

  • GenAI jednym z priorytetów inwestycyjnych w firmach
  • 9 cech wielkich liderów IT

Cyfrowa transformacja w naszym mniemaniu to nic innego jak pretekst do tego, aby firma stała się ucząca, zmieniająca się, maksymalnie zwinna, sprawna i responsywna, aktywnie korzystająca z potencjału cyfrowego świata – potrafiąca wyznaczyć jasną strategię działania w tych zdigitalizowanych czasach. Odwrotnością strategii ofensywnych są najczęściej stosowane dziś działania defensywne – adaptatywne – można czasami rzecz - kryzysowe.

Firmy bronią się, reagują tylko na to co już zachodzi, czego żądają lub co wymuszają klienci. Nerwowo kopiują rozwiązania konkurencji lub eksperymentalnie tworzą rozwiązania oparte o cyfrowy świat.

Inne podejście, też powszechne, to brak strategii cyfryzacji?

Tak, obok wspomnianego wyżej działania adaptatywnego, spotkać można jeszcze dwa scenariusze działań. Pierwszy: „nie robić nic” – udajemy, że świata cyfrowego nie ma, przeminie i nie będziemy się przejmować „jakimś tam fejsbukiem i technologiami chmurowymi” – „fanaberiami tak dalekimi od realnego biznesu”. Drugi: „jakoś to będzie”, a więc pozwalanie na oddolne inicjatywy związane z digitalem w ramach np. działań marketingowych czy sprzedażowych. Przyzwolenie ważne tak długo, jak długo nie narusza to „poważnych” spraw i procesów w firmie.

Jaki jest pretekst do uczenia cyfrowej transformacji? Jakie są motywacje uczestników takiego kursu?

Chcielibyśmy zakończyć ze stale rosnącą asymetrią wiedzy pomiędzy specjalistami a sferą zarządczą organizacji. Specjaliści wiedzą coraz więcej, coraz lepiej rozumieją możliwości cyberprzestrzeni, choć tylko w ramach swoich obszarów zainteresowań. Z kolei menedżerowie najwyższego szczebla i właściciele firm często tej wiedzy nie posiadają – nie mają czasu i możliwości by gruntownie zrozumieć co się tak naprawdę dzieje się w otoczeniu co zmieni ich biznes najpóźniej za parę lat. Najważniejsze osoby w organizacjach mogą dzięki naszemu intensywnemu programowi dostrzec wieloaspektowy wypływ wirtualnego środowiska na ich biznes. Dzięki naszemu programowi, skonfrontowani ze szczegółowymi pytaniami o rolę internetu czy technologii nie muszą już udawać greka. Innymi słowy,

zasadniczym celem programu jest to aby osoby, które kończą ten kurs zaczęły wdrażać strategie ofensywne, a nie reaktywne – aby zyskały możliwość kreowania wartościowych rozwiązań miast posiłkowania się półśrodkami.

Ten kurs to zarówno MBA – i kurs wspinaczkowy. Coś uniwersalnego, pełna perspektywa zrozumienie procesów związanych z digitalizacją biznesu. Adresatem kursu są więc właściciele, prezesi, liderzy zmian, C-level. To kurs dla tych, którzy mają realny wpływ na program firmy, realnie podejmują lub mają wpływ na najważniejsze decyzje w firmie.

Kluczowe osoby w organizacji chciałyby rozumieć digital, ale nie mają czasu poznać go tak dobrze aby podejmować w tej kwestii dobre decyzje.

Dokładnie. Niestety to często spowalnia cyfryzację – obawa przed nieznanym spowalnia podejmowanie decyzji – zwlekamy, szukamy kolejnych porad. Za to osoby z niższych szczebli w hierarchii, często młode, lepiej orientujące się w tym jak działa digital, mocno dążą do zmian i napotykają niezrozumiały dla nich opór, co rodzi frustracje i co w konsekwencji też nie sprzyja rozwojowi samej firmy.

Jedynym wyjściem jest wówczas zaufanie – menedżerowie mogą je okazać, jednak będą musieli polegać bardziej na swojej intuicji wobec człowieka, a nie pomysłu. Poznanie digital pozwoli im na świadome wybieranie inicjatyw do projektów i programów cyfryzacyjnych.

Za sprawą naszego programu chcielibyśmy

skończyć z tą frustrującą asymetrią w organizacji: niepełnej czy fragmentarycznej wiedzy po stronie osób decyzyjnych i braku władztwa po stronie osób dążących do cyfryzacji, w pełni świadomych jej zalet i potencjału.

Program nie jest kalką, nie jest czyimś programem, ale powstał od zera - na warunki polskie.

Najbliższe podobne programy mamy np. w Paryżu w HEC czy w Katalonii w INSEAD czy IESE... Możemy z nich skorzystać, ale... wrócimy pełni wiedzy, która dotyczy realiów zupełnie innych rynków, nie wspominając już o nieporównywalnie wyższych kosztach i formule zmuszającej do dłuższego pobytu w tamtych szkołach. To są istotne różnice. Program w Akademii Leona Koźmińskiego powstał na bazie wyłącznie polskich doświadczeń - we współpracy z polskimi pracownikami firm mających ogromne doświadczenie we wdrażaniu cyfrowej zmiany – np. Oracle, Accenture, SAP, IBM, EY i wielu innych. Doświadczenie naszych prelegentów z pewnością będzie wartościowe dla uczestników...

Program "Cyfrowa Transformacja"

„Cyfrowa Transformacja” to pierwszy w Polsce i w naszej części Europy program menedżerski poświęcony zagadnieniom cyfrowej zmiany z perspektywy strategicznej. Bazuje na metodykach MBA i metodyce case study IESE, ale treść i ujęcie są całkowicie lokalne, odnoszące do warunków Polski i naszego regionu.

Program powstał na Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z ekspertami z firm sektora nowych technologii m.in. Oracle, Accenture, SAP, IBM. Zajęcia obejmują 8 modułów tematycznych, m.in. zarządzanie zmianą cyfrową w organizacji, marketing i sprzedaż – nowe możliwości, zarządzanie kadrami – przywództwo w erze cyfrowej, cyfrowa transformacja społeczeństwa. Program obejmuje 144 godziny zajęć w trzydniowych sesjach i ma być zrealizowany w ciągu 4 miesięcy. Start – w październiku 2017.

Szczegóły programu: http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia/kierunki/cyfrowatransformacja/o-programie

Jaką metodę stosuje kurs?

Po pierwsze będzie on niezwykle intensywny – w pięć trzydniowych zjazdów chcemy zrealizować maksymalnie dużo materiału po to by nie tracić czasu, by nie zwlekać. Niczym Neo w Matrixie chcemy wtłoczyć wiedzę, kompetencje i umiejętności w krótkim czasie, tak aby już po 4-5 miesiącach osoba mogła zacząć wdrażać cyfrową zmianę w organizacji. Stosujemy metodę interaktywnych warsztatów, dyskusji nad studiami przypadków, wymiany doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami. Dlatego preselekcja w rekrutacji ze względu na doświadczenie, ma znaczenie dla jakości kursu.

Wróćmy do przedmiotu kursu. Z jaką wizją celu prowadzi się transformację cyfrową?

Kotwicą cyfrowej transformacji jest klient. To klient zweryfikuje jakość zmian. Szczególnie jest to ważne gdy myślimy o pokoleniu które dziś na 20 lat. To pokolenie, które nie dopiero wchodzi na rynek pracy. W ciągu kilku lat digital natives wyjdą z uniwersytetów i liceów, znajdą pracę i założą rodzinę - oni w ciągu najbliższych 10 lat będą głównymi konsumentami i bardzo gruntownie będą testować jakość i zwinność firm.

Na ile precyzyjnie można na początku formułować docelowy model?

Model to uproszenie rzeczywistości, a transformacja cyfrowa to proces, który go uzupełnia i ukazuje od strony dynamicznej. Proces ten ma nam pomóc w zrozumieniu zjawisk, potencjału i możliwości jakie daje organizacji cyfrowy świat.

A może rozpoczęcie cyfrowej transformacji to dla firmy początek ery nieustannego przekształcania - szybkiego, często zasadniczego?

Dokładnie, sprawność cyfrowa organizacji to nie tylko biegłe rozpoznanie potencjału cyberprzestrzeni, Internetu dla firmy, ale przede wszystkim nabycie przez organizacje umiejętności sprawnego, szybkiego interpretowania i odpowiadania na sygnały z otoczenia. Niejako „przy okazji” okazuje się, że najwięcej zmian i sygnałów płynie teraz ze strony technologii, internetu, czy pośrednio klientów którzy w cyfrowym świecie są już od dawna zanurzeni.

Czy zatem firma ma stać się kameleonem zdolnym przedzierzgnąć się z banku w retail i z powrotem, zależnie od odkrytych szans biznesowych. Czy odwrotnie: trzeba mieć kręgosłup?

Nie, myślę, że nie idziemy w stronę amorficznej organizacji bez kręgosłupa i tożsamości. Zresztą kameleon też jest kręgowcem. Chodzi o to by ten kręgosłup „widział” jak zmienia się środowisko w jakim żyjemy i jak szybko trzeba się do niego dostosować.

Warto pamiętać że obecnie

nasza pozycja nie jest już wynikową gry z konkurentami z branży. Technologiczny wstrząs powoduje, że do naszej układanki wchodzą znienacka całkiem nowi gracze, zmieniający warunki i zasady. Jak w filmie SF: nie wiadomo skąd, obca flota przeskakuje z nadprzestrzeni.

Dlaczego to liderzy powinni mieć kompetencje do cyfrowej zmiany?

Tylko dzięki nim zmiana ta nabierze strategicznego znaczenia, pozwoli na aktywne budowanie strategii i rozwiązań wyprzedzających sygnały z rynku i ruchy konkurencji, zamiast ciągłego reagowania – odpowiadania, bronienia się lub wręcz udawania że „jakoś to będzie”. Świadomość wagi świata cyfrowego wśród specjalistów jest ogromna i chętnie wiele osób się tego uczy – widzimy to na poziomie studiów podyplomowych np. z marketingu internetowego, cyberbezpieczeństwa czy handlu elektronicznego. Programem poświęconym cyfrowej transformacji chcemy zapewnić odpowiednią dawkę wiedzy, kompetencji i umiejętności nie tyle specjalistom, ale właśnie liderom organizacji.

Czy nie mogliby pozostawić tej kompetencji w ręku szefów technologii, marketingu albo sprzedaży?

Właśnie zostawiają, tylko to jest podejście operacyjne – oddolne inicjatywy, mikrozmiany – to działa, ale realnie nie popcha organizacji do przodu. Musi być pełna świadomość i rozumienie zachodzących cyfrowych zmian „od góry”. Tylko dzięki temu firma szybko dostosuje się do nowych realiów.

Chodzi więc o zestaw metakompetencji zarządzania cyfryzacją. Jakie elementy trzeba poznać? Czy jest w ogóle taki zestaw meta-kompetencji cyfrowych - kompetencji strategicznego zarządzania biznesem?

Samo zarządzanie zmianą jest wyzwaniem. Trzeba dobrze zrozumieć czym jest tak pożądana zwinność organizacyjna, responsywność. Jak powodować by firma szybko definiowała i odpowiadała na potrzeby rynku. Trzeba zrozumieć i wiedzieć jak realnie wykorzystać dane, które posiadamy w organizacji, jak prowadzić strategie e-marketingowe czy wdrożyć handel elektroniczny z wykorzystaniem niezależnych pośredników. Nie bez znaczenia jest poznanie potencjału cyfryzacji dla rozwoju kadr – wszak rekrutacja i zarządzanie pracownikami z Generacji Z to już jest nie lada wyzwanie. Musimy wiedzieć dlaczego dane i prywatność są uznawane za współczesną walutę świata, dlaczego technologie chmurowe, big data czy uczenie maszynowe to nie górnolotne hasła ale konkretne rozwiązania które mogą istotnie usprawnić działanie firmy.

Warto wiedzieć, że social media to nie tylko Snapchat czy Facebook dla młodzieży, ale potężne platformy istotnie usprawniające przepływ informacji w organizacji i wspomagające zarządzanie, innowacyjność.. Ostatni blok to cyfryzacja w aspekcie społecznym. Chcielibyśmy z tymi osobami porozmawiać o zmianie całego kontekstu. O sztucznej inteligencji, rencie bezwarunkowej, cyber bezpieczeństwie czy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Dochodzimy do clue. Kogo ma ukształtować ta szkoła?

Dzięki naszemu programowi budujemy kadry najwyższego szczebla wyposażone w kompetencje do transformacji firmy, a nie transformacji elementów firmy. Ta szkoła pozwala liderom organizacji – liderom zmiany nabyć meta-kompetencje strategicznej cyfrowej zmiany.

Wyższa szkoła liderów cyfrowej transformacji

Prof. Grzegorz Mazurek

Prof. Grzegorz Mazurek, lider programu Cyfrowa Transformacja.

Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej (digital transformation) - wpływu nowoczesnych technologii internetowych na marketing i zarządzanie organizacją a w szczególności: e-marketingiem, e-handlem oraz e-edukacją. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Minister Cyfryzacji Annie Streżyńskiej.W Akademii Leona Koźmińskiego jest twórcą dwóch programów magisterskich „Zarządzanie w wirtualnym środowisku” oraz „Management in Virtual Environments” oraz koordynatorem studiów podyplomowych „Marketing internetowy” oraz „Handel elektroniczny”, członkiem założycielem Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz członkiem European Marketing Association (EMA), Marketing Science Institute (MSI), American Marketing Association (AMA) oraz Internet Marketing Association.

Realizował projekty doradztwa strategicznego m.in. dla Senatu RP, Nokii, firm Egmont, Mars, Nikon, Polpharma.

Strona www: www.grzegorzmazurek.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200