Wywiad on-line

Dun & Bradstreet Poland, polski oddział największej w świecie firmy zajmującej się dostarczaniem informacji gospodarczych, zaprezentował bezpośrednie połączenie on-line z bazą danych o polskich firmach.

Dun & Bradstreet Poland, polski oddział największej w świecie firmy zajmującej się dostarczaniem informacji gospodarczych, zaprezentował bezpośrednie połączenie on-line z bazą danych o polskich firmach.

W bazie danych Dun & Bradstreet Poland znajduje się ok. 700 tys. podstawowych informacji o polskich firmach w tym ok. 15 tys. pełnych raportów zawierających szczegółowe informacje z rejestru firm tj.: historia firmy, informacje finansowe, dane o kierownictwie, strukturze własności, partnerach handlowych, informacje o płatnościach, oszacowanie maksymalnego kredytu, dane o numerze identyfikującym firmę (numer DUNS), ocenę D&B. Standardowy raport o firmie (BIR) D&B dostarcza kompendium informacji m.in.: o jej zdolnościach kredytowych i pozycji finansowej, ocenę wg kryteriów D&B, porównanie z innymi polskimi firmami.

Poza pełnymi informacjami D&B oferuje także informacje o opóźnionych płatnościach, dane o likwidacjach i upadłościach polskich podmiotów gospodarczych. Baza ta obejmuje ok. 10 tys. rekordów. Raport o opóźnionych płatnościach zawiera dane o firmie i jej zobowiązaniach.

Baza danych Dun & Bradstreet gromadzi informacje o wszystkich typach firm działających w kraju - polskich filiach firm ogólnoświatowych, instytucjach państwowych, organizacjach rządowych, spółkach akcyjnych, udziałowych itp. Niewielka liczba pełnych raportów o firmach (zawierających dane finansowe) spowodowana jest wg przedstawicieli D&B niewypełnianiem przez przedsiębiorstwa wymogów nałożonych przez władze. Jedynie 58% firm zobowiązanych do publikowania danych finansowych o sobie udostępniło je wywiadowni.

Raporty D&B tworzone są na podstawie ciągłego monitorowania 130 czasopism ukazujących się w Polsce pod kątem informacji na temat nie uregulowanych zobowiązań firm polskich wobec podmiotów gospodarczych. Informacje te uzupełniane są o dane pochodzące z Działu Dochodzenia Należności Dun & Bradstreet oraz potwierdzone informacje od klientów firmy.

DUNSPRINT - bezpośrednie połączenie on-line gwarantuje dostęp za pomocą komputera klasy PC i modemu (maks. 2400 kb/s) do bazy danych o polskich firmach D&B. Po podpisaniu umowy z wywiadownią gospodarczą klient otrzymuje hasło i numer subskrybenta umożliwiające uzyskanie dostępu do bazy oraz bezpłatne jej przeszukiwanie. W ramach umowy użytkownik otrzymuje specjalny program komunikacyjny dostarczany przez Dun & Bradstreet. Klient ponosi jedynie opłaty za przesłanie (w różnej formie: faks, poczta, e-mail) konkretnych raportów dotyczących danych firm.

Baza D&B oparta jest na systemie zarządzania relacyjnymi bazami danych Sybase. Produkt dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przyszłym roku dołączona zostanie wersja niemiecka. Aktualnizacja rekordów, na podstawie danych z prasy, odbywa się na bieżąco, natomiast pełne raporty tracą aktualność po 6 miesiącach od wprowadzenia do bazy. Dostęp do ogólnoświatowej bazy danych D&B realizowany jest na razie za pomocą łączenia użytkownika za pomocą połączenia modemowego z biurami zachodnimi firmy. W 1996 r. polska filia rozpocznie bezpośrednie udostępnianie ogólnoświatowych danych.

Zamówienie jednego raportu dotyczącego firmy polskiej w trybie ekspresowym kosztuje 100 USD, w trybie normalnym 60 USD (ceny bez VAT). Za raport o opóźnionych płatnościach dotyczący jednej polskiej firmy trzeba zapłacić 5 USD. Możliwe jest także nabycie abonementu, co pozwala na określoną zniżkę przy odpowiedniej liczbie zapytań. Za informacje dotyczące firm zagranicznych należy zapłacić 80-200 USD.

Bun & Bradstreet ma biura w ponad 60 krajach i obsługuje ok. 2 mln klientów. Ogólnoświatowa baza danych firmy zawiera ok. 38 mln systematycznie uaktualnianych informacji. Umożliwia ona dostęp on-line do danych o firmach ze 166 krajów.


TOP 200