Wyobraźnia uwolniona

Program partnerski MSDN AA zachęca studentów informatyki do rywalizacji na ciekawe pomysły i rozwiązania.

Program partnerski MSDN AA zachęca studentów informatyki do rywalizacji na ciekawe pomysły i rozwiązania.

W tym roku po raz pierwszy Microsoft zorganizował polską edycję Imagine Cup - konkursu programistycznego dla wydziałów szkół wyższych biorących udział w programie MSDN AA. Daje on im szanse nie tylko na publiczne prezentowanie talentów, ale także uzyskanie oprogramowania Microsoftu i to zarówno dla wydziałów, jak i studentów indywidualnych.

Celem konkursu jest opracowanie aplikacji poprawiającej jakość życia codziennego. Założenie jest takie, że powinna ona zawierać element "uczący się" podczas działania, choć implementacja sztucznej inteligencji nie była wymagana wprost. Dodatkowy warunek: część rozwiązania musi działać na co najmniej jednym typie urządzenia przenośnego (Tablet PC, Smart Phone, Pocket PC lub choćby notebook).

Do konkursu zgłoszono 10 prac zespołowych. Grupy składały się głównie ze studentów jednego wydziału, ale w jednym przypadku projekt był wynikiem współpracy studentów z różnych wydziałów. Prezentacje prac konkursowych Imagine Cup oprócz jury (złożonego z kierowników zespołów biorących udział w konkursie) obserwowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, a także osoby zaangażowane w Łódzkim Akceleratorze Technologii - specjalnym parku naukowo-technicznym, którego celem jest ułatwianie wdrażania ciekawych idei. Od strony techniczno-organizacyjnej konkurs jest wspierany przez portalhttp://www.codeguru.pl.

Ulepszanie szkoły

Zgłoszony do konkursu system SAITS to dojrzały system wirtualnego dziekanatu dostosowany do indywidualnego toku studiów z uwzględnieniem punktowego systemu oceniania. Aplikacja umożliwia integrację danych ze starszymi systemami wspierającymi pracę dziekanatu.

Jedna z prezentowanych aplikacji dla Tablet PC miała służyć jako pomoc dydaktyczna przy nauce chemii. Aplikacja rozpoznaje narysowaną odręcznie strukturę cząsteczki i przypisuje jej nazwę i symbol związku. Program stanowi jednocześnie podręczną bibliotekę informacji o pierwiastkach chemicznych.

Agent Smith to przykład implementacji systemu agentowego. Za pośrednictwem Pocket PC użytkownik zleca programowi poszukiwanie w bibliotekach publikacji o wskazanych cechach. Automatycznie tworzona sieć agentów znajduje książkę spełniającą określone kryteria, wskazując jednocześnie najbliższą bibliotekę, w której można ją wypożyczyć.

Inny zespół przedstawił prototyp środowiska do zdalnego nauczania na podstawie kursów przygotowanych zgodnie ze standardem SCORM 1.2 (specyfikacja określająca sposób zapisu materiałów dydaktycznych - pisaliśmy o niej w CW nr 33 i 35/2003). Aplikacja pozwala na prezentowanie gotowych kursów i grupowanie ich w pakiety.

Jedna z grup postawiła sobie za cel stworzenie mechanizmu efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie. Ze względu na to, że większość wyszukiwarek dość łatwo można oszukać, przygotowując odpowiednio spreparowane strony, zespół opracował rozwiązanie oparte na preferencjach użytkownika. Użytkownik sam określa swoje preferencje, a następnie specjalna wtyczka do Internet Explorer monitoruje czas odwiedzania poszczególnych stron. Jeżeli dowolna strona przyciągnie uwagę internauty, oznacza to, że ma ona związek z jego zainteresowaniami, i automatyczne jest kategoryzowana.

Wstępna kategoryzacja określa tylko początkowy profil - informacje o preferencjach są dynamicznie aktualizowane. W ten sposób użytkownik, przeglądając Internet, decyduje o "kategorii", której będzie przypisana strona, a równocześnie automatycznie informuje system, precyzując swoje zainteresowania. Przedstawiona aplikacja pozwalała zbudować listę "podobnych" stron do aktualnie odwiedzanej, a także stworzyć dynamiczną grupę stron "ulubionych".

Obywatelska inicjatywa

Dwa zespoły przedstawiły rozwiązania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Jednym z nich jest aplikacja wspierająca zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Informacje o problemach mogą spływać zarówno od obywateli (komunikujących się przy użyciu dowolnego medium), jak i służb patrolowych. Wiarygodność zdarzenia zwiększa się w miarę wzrostu liczby napływających informacji. Koordynator widzi wszystkie informacje na specjalnej mapie (wykorzystano usługi Microsoft MapPoint), a jednocześnie za pomocą innego programu monitoruje położenie wozów patrolowych. Może także kontaktować się z innymi służbami (strażą pożarną, policją itp.) i np. pytać, czy są w stanie wysłać jednostki w dany rejon. W ten sposób można w najkrótszym czasie wysłać odpowiednie środki na miejsce zdarzenia.

Konkurs wygrał inny projekt związany z bezpieczeństwem - system Bezpieczne Miasto opracowany na Politechnice Poznańskiej.

Jego zadaniem jest wspieranie pracy policji i innych służb porządkowych oraz umożliwienie współpracy służb z obywatelami. Podstawowy moduł pozwala obywatelowi podejrzeć dokładny, aktualny plan miasta (w systemie znajduje się cyfrowy plan Poznania), dostępny na Pocket PC. Na planie są naniesione utrudnienia drogowe czy inne informacje, które zostały zarejestrowane w wyniku zgłoszeń.

Zdarzenie może być zgłoszone przez każdego obywatela. Po potwierdzeniu będzie ono zarejestrowane w centralnej bazie i widoczne dla użytkowników systemu. Utrudnieniem może być np. korek czy remont drogi. Przy użyciu podsystemu sztucznej inteligencji aplikacja może przewidywać utrudnienia (gdy nie dysponuje aktualnymi wiadomościami). Ciekawym modułem jest aplikacja pozwalająca przewidzieć położenie pojazdu w określonym czasie.

System pozwala na uwierzytelnianie z wykorzystaniem np. skanera linii papilarnych. Jeżeli z takim interfejsem pracuje policjant, widzi on w systemie lokalizację wozów patrolowych i innych policjantów. Widzi także, że w określonym miejscu zostało zgłoszone przestępstwo. Gdy potrzeba szybko dotrzeć na miejsce, system proponuje optymalną trasę z uwzględnieniem np. znaków drogowych (drogi jednokierunkowe, zakazy skrętu itp.). Do aplikacji dla policjanta dodano mechanizmy pozwalające np. na przeglądanie kartotek policyjnych czy kodeksów prawnych. Równocześnie można przy użyciu Pocket PC wylegitymować świadka czy wykonać notatki dotyczące danego zdarzenia.

Projekt Bezpieczne Miasto był konsultowany z komendą wojewódzką w Poznaniu i prawdopodobnie tam odbędzie się pilotażowe wdrożenie systemu. Wydaje się wprawdzie, że wizja policjanta, który "biega" po mieście wyposażony w Pocket PC, jest dosyć odległa, to trzeba pamiętać, iż konkurs miał w nazwie "wyobraźnię".

Aplikacja weźmie udział w kolejnym etapie Imagine Cup, który odbędzie się w Cambridge w Wlk. Brytanii.

Informatyczne fantazje

Od strony technicznej, a także jeśli chodzi o pomysł, bardzo ciekawym projektem był opracowany przez zespół Uniwersytetu Warszawskiego system vKids - symulator dziecka dla "zbyt zajętych" rodziców. Dziecko dysponuje określonymi atrybutami, a odpowiednie reguły określają, jak atrybuty te mogą się zmieniać w wyniku konkretnych działań "rodziców". Informacje o dzieciach system gromadzi w centralnej bazie. Podstawowym interfejsem do komunikowania się z "dziećmi" jest aplikacja dla Pocket PC. Część czynności można wykonywać off-line, niektóre jednak wymagają łączenia się z serwerem.

Autorzy zdefiniowali możliwość dynamicznego tworzenia "klastrów" dzieci - co pozwoliło na definiowanie grup przyjaciół. W ramach takiej grupy dzieci mogą nawzajem wpływać na siebie (wykonując akcje takie jak te, które wykonują rodzice). Dzięki temu grający może być zaskoczony, gdy dziecko zareaguje w sposób nieoczekiwany - inaczej niż wynikałoby to z sekwencji dotychczasowych operacji. Zdaniem autorów system vKids może służyć (oprócz rozrywki dla dorosłych) także jako platforma do badań socjologicznych, a po uproszczeniu - jako fundament gry dla dzieci.

Przyjemne z pożytecznym

Każde rozwiązanie było ciekawe - bądź to przez pomysł, bądź też sposób realizacji. Niestety, w niektórych pracach najsłabiej przygotowanym elementem była prezentacja. Trudno jednak odmówić prezenterom "żelaznych" nerwów i umiejętności radzenia sobie w "sytuacjach krytycznych" - gdy prezentowane dzieło działa nie do końca tak, jak założyli autorzy.

Program MSDN AA

Jedna licencja MSDN AA pozwala, by z oprogramowania korzystał wydział na nieograniczonej liczbie komputerów przeznaczonych do celów dydaktycznych albo badawczych. Równocześnie każdy student czy wykładowca może zainstalować oprogramowanie na komputerze domowym. Oprócz oprogramowania Microsoft zapewnia szkolenia dla wykładowców, a także organizuje wykłady na poszczególnych wydziałach. Ich tematy dotyczą różnych technologii i są ustalane z konkretnym wydziałem pod kątem zainteresowań studentów.

Licencjobiorcy mają dostęp do Visual Studio .Net Professional, systemów operacyjnych Microsoftu (zarówno klienckich, jak i serwerowych), serwerów (SQL Ser-ver, BizTalk itp.) MS Project. Warto dodać, że (tak jak w innych edycjach MSDN) w ramach licencji są dostępne specjalne wersje systemów operacyjnych z rozbudowaną informacją dla debugera czy skompilowanych w sposób ułatwiający testowanie oprogramowania. Koszt licencji dla wydziału wynosi 799 USD na rok. Cena odnowienia wynosi ok. połowy tej kwoty.

MSDN AA w liczbach

Obecnie w Polsce programem MSDN AA jest objętych 169 wydziałów, co stawia nasz kraj na miejscach 4. w Europie i 8. na świecie. W ramach tego projektu powstało także 58 niezależnych systemów ELMS (Electronic License Management System) pozwalających na wygodną dystrybucję licencji wśród studentów konkretnego wydziału. W Polsce oprogramowanie pobrało 20248 studentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200