Wyniki w roku 2004

Ponad 20-proc. wzrost przychodów odnotował w 2004 r. finansowym Microsoft Polska. Sprzedaż licencji i usług w Polsce wyniosła prawie 690 mln zł (186 mln USD). Największy wzrost firma odnotowała w sprzedaży Microsoft SQL Serwer (63%), systemów Microsoft Business Solution (52%) i systemów operacyjnych (29%)...

Ponad 20-proc. wzrost przychodów odnotował w 2004 r. finansowym Microsoft Polska. Sprzedaż licencji i usług w Polsce wyniosła prawie 690 mln zł (186 mln USD). Największy wzrost firma odnotowała w sprzedaży Microsoft SQL Serwer (63%), systemów Microsoft Business Solution (52%) i systemów operacyjnych (29%)...

W pierwszym półroczu br. Prokom Software osiągnął przychody w wysokości 366 mln zł (438 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 20,8 mln zł (prawie 61 mln zł); skonsolidowane wyniki firmy wyniosły odpowiednio: 650 mln zł i 3,3 mln zł...

Po dwóch kwartałach przychody ComputerLandu zwiększyły się do 310 mln zł (212 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wzrósł do 10,6 mln zł z 2,7 mln zł przed rokiem; skonsolidowane wyniki firmy wyniosły odpowiednio: 355 mln zł i 6,8 mln zł...

Techmex miał 145 mln zł przychodów i 2,2 mln zł zysku po dwóch kwartałach br.; rok wcześniej było to odpowiednio: 142 mln zł i 1,1 mln zł...

Po pierwszym półroczu przychody Softbanku wzrosły do 120 mln zł (114 mln zł), a strata netto wyniosła 0,9 mln zł (strata 16,6 mln zł)...

Przychody Optimusa po pierwszym półroczu 2004 r. wyniosły 88 mln zł (57 mln zł), a zysk netto 2,4 mln zł (2 mln zł)...

Przychody Emaxu wzrosły w pierwszych dwóch kwartałach do 76 mln zł (44,5 mln zł), ale firma poniosła stratę netto 0,8 mln zł (zysk 1,8 mln zł)...

Koma - wraz ze spółką zależną - osiągnęła skonsolidowane przychody po sześciu miesiącach br. w wysokości prawie 69 mln zł (45 mln zł). Zysk netto Komy wyniósł 1,5 mln zł...


TOP 200