Wyniki finansowe spółek IT

Kolejny kwartał przynosi pewne oznaki ożywienia w branży. Jednak większość firm poprawiła wyniki operacyjne dzięki dalszej redukcji kosztów.

Softbank

Skonsolidowane przychody Softbanku w pierwszym kwartale 2003 r. wyniosły 99,5 mln zł (przed rokiem 97 mln zł). Koszty zarządu w ciągu roku spadły z 12,5 mln zł do 10,4 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej spadł z 5,1 mln zł do 0,4 mln zł, ale zysk netto wyniósł 1,1 mln zł (rok wcześniej strata netto 0,9 mln zł).

Optimus

Pierwszy kwartał przyniósł spadek przychodów nowosądeckiej spółki do 37,2 mln zł. Spółka zanotowała jednocześnie 12,3 mln zł straty netto. W IV kw. 2002 r. Optimus miał 70 mln zł przychodu i 24 mln zł zysku na poziomie operacyjnym. (dzięki rozwiązaniu rezerwy).

Zobacz również:

  • AI w walce z przestępstwami finansowymi
  • Biznes Xiaomi ewoluuje - to już nie tylko elektronika użytkowa
  • Kolejna fala komputerów z ARM pojawi się pod koniec 2024 roku

Deutsche Telekom

Przychody niemieckiego giganta wzrosły w I kw. br. o 6,6% do poziomu 13,6 mld euro. DT zanotował 85 mln euro zysku netto, podczas gdy rok wcześniej firma miała aż 1,8 mld euro straty. Dzięki sprzedaży sieci kablowych za 1,7 mld euro Deutsche Telekom zredukował jednocześnie zadłużenie do 56 mld euro, które w I kw. 2002 r. wynosiło ponad 61 mld euro.

ComArch

Skonsolidowane przychody ComArchu za I kw. 2003 r. sięgnęły 36,2 mln zł. (29 mln zł rok wcześniej). Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 154 tys. zł. W tym samym okresie 2003 r. wynosił on 184 tys.zł.

Ster-Projekt

W I kw. br. skonsolidowane przychody Ster-Projektu wyniosły 119 mln zł i były o 50 mln zł wyższe niż w I kw. 2002 r. Spółka zanotowała 883 tys. zł zysku netto. Ten sam okres ubiegłego roku Ster-Projekt zamykał stratą na poziomie 1,04 mln zł.

CSS

Przychody ze sprzedaży Computer Service Support w I kw. spadły do 22,8 mln zł z ubiegłorocznych 28,5 mln zł. Dzięki prowadzonej restrukturyzacji i konsolidacji grupa zamknęła I kw. zyskiem w wysokości 0,51 mln zł. Rok wcześniej miała 625 tys. zł straty.

Cisco Systems

W trzecim kwartale finansowym przychody firmy wyniosły 4,6 mld USD (4,8 mld USD przed rokiem). Zysk netto firmy wzrósł jednak do 1,1 mld USD (0,8 mld USD). W ubiegłym kwartale Cisco utworzyło nowy kanał sprzedaży rozwiązań dla sieci pamięci masowych, podpisując umowy z EMC, HP, Hitachi i IBM.

Fujitsu Services

Ubiegły rok był pierwszym od 1997 r., w którym Fujitsu Services osiągnęło zysk. Wyniósł on ok. 49 mln USD (rok wcześniej strata 213 mln USD). Spadły jednak o 14% przychody firmy (do ok. 3 mld USD). Firma sprzedała w ub.r. część oddziałów, w tym polski.

Cap Gemini Ernst & Young

Przychody firmy konsultingowej w pierwszym kwartale br. spadły o ponad 10% do 1,56 mld euro. Firma zredukowała zatrudnienie o ponad 2000 osób do 50,4 tys. pracowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200