Wynagrodzenia informatyków w pierwszym półroczu 2013 roku

Z obserwacji rynku wynagrodzeń wynika, że niezależnie od koniunktury gospodarczej płace w branży IT są odporne na kryzys. Od lat informatycy znajdują się w czołówce najlepiej opłacanych zawodów, a zawirowania gospodarcze tylko w niewielkim stopniu zwalniają dynamikę wzrostu ich płac. Podobnie było w pierwszej połowie 2013 roku.

Wynagrodzenia informatyków w pierwszym półroczu 2013 roku
Połowa osób zatrudnionych w branży IT zarabiała między 3595 zł a 8500 zł brutto miesięcznie. Warto dodać, że 10% najlepiej opłacanych osób otrzymywało co najmniej 13 500 zł. Są to stawki, które trudno uzyskać w innych branżach. Zdecydowanie lepiej zarabiają informatycy pracujący w firmach zagranicznych, gdyż ich dochody są znacznie wyższe niż osób pracujących w polskich przedsiębiorstwach. Jak widać w tabeli 1, połowa pracowników firm polskich otrzymuje wynagrodzenie w granicach 3100–10 500 zł. Płace w firmach zagranicznych były znacznie wyższe i oscylowały w granicach 4800–17 000 zł.

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Sukces zawodowy w branży IT jest w dużym stopniu uzależniony od poziomu wykształcenia i posiadanej wiedzy. Potwierdzeniem tego są również wyniki badania Sedlak & Sedlak. Jak wynika z tabeli 2, w pierwszej połowie 2013 r. najwyższe płace otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim, a najsłabiej opłacani byli absolwenci szkół pomaturalnych.

Wpływ edukacji na poziom dochodów informatyków wyraźnie widać również w przypadku osób, które nie poprzestały na ukończeniu studiów i postanowiły uzupełniać swoją wiedzę. W tabeli 3 zaprezentowano wynagrodzenie takich osób. Jak wynika z zestawienia, największą wartość na rynku pracy mają studia MBA. Ich absolwenci otrzymują ponad dwukrotnie wyższe wynagrodzenie od osób, które nie ukończyły takich studiów. Ukończenie studiów podyplomowych związane jest z dochodami wyższymi o 27%, a uzyskanie tytułu doktora zwiększa wynagrodzenie o 48%.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji

Branża IT należy do najlepiej opłacanych. Nie dotyczy to tylko wybranych grup pracowników, lecz praktycznie wszystkich informatyków, niezależnie od zajmowanego stanowiska. W tabeli 4 zestawiono płace na kolejnych szczeblach zatrudnienia w branży IT w pierwszej połowie 2013 r. Dane porównano z wynagrodzeniami ze wszystkich branż na tych samych szczeblach w 2012 r.

Jak wynika z tabeli 4, na każdym szczeblu zarządzania informatycy osiągają znacznie wyższe dochody niż pracownicy pozostałych branż. Po pierwsze, na każdym z omawianych szczebli płace w branży IT zaczynają się od znacznie wyższego pułapu niż w przypadku ogółu badanych. Po drugie, górna granica ich płac osiąga zdecydowanie wyższy poziom niż w innych branżach.

Omawiając płace na różnych poziomach organizacji, warto przyjrzeć się, jakie stawki otrzymują przedstawiciele zawodów na każdym z tych szczebli (tabela 5).

Jak wynika z tabeli 5, czym wyższe i bardziej specjalistyczne stanowisko, tym wyższe zarobki. Przykładowo, 25% konsultantów i specjalistów ds. bezpieczeństwa zarabia powyżej 10 000 zł. Stanowiska te można więc zaliczyć do elity w branży. Zarobki osób pracujących na tym poziomie organizacji (specjaliści) są porównywalne z wynagrodzeniami kierowników i dyrektorów z innych branż.

Znacznie niższe dochody osiągają osoby zajmujące stanowiska z końca tabeli. Płace programistów PHP, webmasterów czy grafików komputerowych nie odbiegają aż tak bardzo od wynagrodzeń w innych branżach. Prawdopodobnie jest to efekt nasycenia rynku tymi pracownikami i coraz większej łatwości w opanowaniu umiejętności potrzebnych do pracy. W przypadku tych stanowisk z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w najbliższych latach płace na nich już nie będą rosły tak szybko jak w innych obszarach IT.

Wynagrodzenia w dużych miastach

Powszechnie wiadomo, że w dużych miastach zarabia się lepiej. Branża IT nie odbiega pod tym względem od innych. Potwierdzeniem jest poniższy ranking miast (tabela 6). Warszawa nadal jest finansowym rajem, a pozostałe ośrodki znacznie od niej odbiegają.

Wynagrodzenia informatyków w pierwszym półroczu 2013 roku
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200