Wymagania wobec kandydatów

Z ankiety przeprowadzonej wśród kilkudziesięciu polskich firm informatycznych wynika, że znajomość bazy danych Microsoft SQL Server jest jednym z podstawowych wymagań stawianych kandydatom na informatyków.

W ankiecie oddzielnie sprawdzono wymagania w stosunku do czterech stanowisk: analityka, projektanta, programisty i administratora. Najpopularniejsze bazy danych na każdym z tych stanowisk to Oracle, MS Access oraz MS SQL Server. Od analityków wymaga się przede wszystkim znajomości bazy Oracle, mile widziana jest także znajomość bazy MS SQL Server. Projektanci powinni wykazać się znajomością wszystkich trzech najpopularniejszych baz w jednakowym zakresie. Dla programistów i administratorów warunkiem koniecznym otrzymania posady w firmie informatycznej jest znajomość MS SQL Server. Pracodawcy mniejszą wagę przywiązują do znajomości przez kandydatów baz danych, takich jak DB2, Sybase czy Progress. Choć oczywiście im umiejętności kandydata są większe tym bardziej wzrasta szansa na otrzymanie korzystnej ofert pracy.