Wyłoniono laureatów tegorocznego Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Zakończyła się tegoroczna, dwunasta już edycja Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. W tym roku laureatami Konkursu zostali dr Tomasz Gogacz i dr Michał Skrzypczak, którzy osiągają imponujące wyniki w swoich badaniach z pogranicza informatyki i matematyki.

Nagroda im. Witolda Lipskiego jest prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym za dorobek i osiągnięcia w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Jej patron, Witold Lipski, był wybitnym polskim informatykiem, który zmarł w wieku 36 lat. Ustanowiona ku jego pamięci Nagroda jest uznanym i rozpoznawalnym wyróżnieniem, także poza Polską.

W tegorocznej edycji wyróżnieni zostali dwaj laureaci. Dr Tomasz Gogacz pracuje w tym roku akademickim jako adiunkt naukowy w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego stałym miejscem pracy jest jednak Uniwersytet Wrocławski,, gdzie w roku 2011 ukończył studia magisterskie równolegle na dwóch kierunkach: matematyka i informatyka, a w roku 2016 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. W swoich badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniami logiki w informatyce ze szczególnym uwzględnieniem modelowania reprezentacji wiedzy w bazach danych.

Zobacz również:

  • Technologia AI zyskała nowego sprzymierzeńca
  • Firma OpenAI rozpisała konkurs bug bounty

Drugim laureatem tegorocznej edycji Konkursu jest dr Michał Skrzypczak, który od roku jest adiunktem w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej odbył staż podoktorski w Institut de Recherche en Informatique Fondamentale w Paryżu.

Zainteresowania naukowe laureata koncentrują się na logice i teorii automatów. Dr Skrzypczak specjalizuje się szczególnie w badaniu struktur nieskończonych, wykorzystując tam zarówno narzędzia kombinatoryki jak i deskryptywnej teorii mnogości. Jego praca doktorska, podsumowująca liczne wyniki tego typu, otrzymała nagrody EATCS i E.W. Beth; została też opublikowana w formie książki, w ramach serii Lecture Notes in Computer Science.

Nagroda im. Witolda Lipskiego, przyznawana jest przez Fundację Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM). Sponsorem instytucjonalnym Nagrody jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), a jednym ze sponsorów medialnych tegorocznej edycji konkursu był Computerworld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200