Wykształcić nauczyciela

XIV lubelską Konferencję 'Informatyka w szkole' zdominowała dyskusja nad standardem przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki.

XIV lubelską Konferencję 'Informatyka w szkole' zdominowała dyskusja nad standardem przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Programowego konferencji, a zarazem jeden z autorów "Podstaw programowych kształcenia ogólnego" w zakresie nauczania i wykorzystywania technologii informacyjnej w szkole, uważa, że każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną (TI) w pracy własnej i z uczniami. Powinien traktować ją jako część własnego warsztatu pracy, która obliguje go do wykorzystywania TI, jako pomocy dydaktycznej w nauczaniu swojej dziedziny.

Unikanie informatyki

Dosadniej potrzebę zmian w postawie nauczycieli widzi Feliks Sapiński, prezes wrocławskiej firmy Vulcan, specjalizującej się w oprogramowaniu do zarządzania szkołami. Twierdzi on, że nauczyciele innych przedmiotów unikają zastosowania komputerów w nauczaniu, gdyż zmuszałoby to ich do ciągłego przygotowywania lekcji. Nie mogłoby być wtedy mowy o podawaniu tej samej wiedzy przez kilka lat. Nauczyciele informatyki, opiekunowie pracowni komputerowych, też nie są bez winy. Zamykają się w czterech ścianach pracowni, skupieni na pracy z kilkoma najzdolniejszymi uczniami, nie przejmując się, że pozostali uczniowie zajmują się grami, ani też nie pozwalają na lekcje historii czy geografii z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego innemu nauczycielowi.

Dostęp do komputerów

Zdaniem Feliksa Sapińskiego, ta kontrowersyjna wizja nauczania technologii informacyjnej zmieniłaby się, gdyby nauczyciele, odpowiednio przygotowani i motywowani do samokształcenia, mogli wykorzystywać komputery umieszczane bezpośrednio w ich pracowniach, a nie w pokazowych laboratoriach, trzymanych "pod kluczem".

Mimo że podstawy programowe wskazywałyby na taki kierunek rozwoju edukacji informatycznej, nic nie zapowiada zmian, a realizowany właśnie projekt "Pracownia internetowa w każdej gminie" utrwala obecną sytuację.

W przyszłym roku konferencja "Informatyka w szkole" zostanie zorganizowana w Katowicach równolegle z Międzynarodowymi Targami Oprogramowania Softarg '99 - zapowiada prof. Maciej M. Sysło, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Programowego konferencji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200