Wykorzystać wszystkie szanse

Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podczas Forum Usług Szerokopasmowych przedstawiła strategiczne cele, które zamierza zrealizować w czasie kadencji.

Do wymienionych przez Magdalenę Gaj priorytetów należą: wprowadzenie narzędzi stymulujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w infrastrukturę na podstawie nowoczesnych technologii; stymulowanie wzrostu konkurencyjności rynku; wzmocnienie pozycji konsumenta wobec dostawców i wspieranie zapewnienia wymaganego poziomu jakości usług; zarządzanie widmem i efektywne zagospodarowanie zasobów częstotliwości.

Efektami realizacji strategii przyjętej przez urzędującego prezesa UKE będzie zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego dla operatorów oraz wyrównanie poziomu dostępu do szerokopasmowego internetu w różnych regionach kraju. Magdalena Gaj zamierza podnieść o 30% nakłady przeznaczone przez przedsiębiorców na rozwój sieci i objąć do 2015 r. 30%, a do 2020 r. 100% gospodarstw domowych dostępem do internetu o przepustowości 30 Mb/s.

W jaki sposób regulator będzie wspierać inwestycje w rozwój infrastruktury? To pytanie padało często podczas Forum Usług Szerokopasmowych. Magdalena Gaj zapowiada stosowanie proinwestycjnych mechanizmów prawnych i zachęt finansowych, wspieranie popytu oraz zbieranie i udostępnianie informacji na temat stanu infrastruktury wszystkim zainteresowanym podmiotom. Wśród szczegółów działań i inicjatyw UKE znalazły się m.in.: nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego i tzw. megaustawy, które doprecyzowują przepisy z zakresu dostępu do nieruchomości i wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz określają sposób dzierżawy sieci przez wszystkich operatorów.

Magdalena Gaj zapowiada wspieranie współpracy operatorów przy rozbudowie światłowodowej infrastruktury dostępowej. Do wsparcia finansowego opracowane zostaną produkty kredytowe i poręczeniowe. Mają być zachętą dla MŚP do podejmowania inwestycji, podobnie jak obligacje projektowe w ramach strategii Europa 2020. Z kolei Centrum Inwestycji Telekomunikacyjnych ma wspierać budowę lokalnych sieci dostępowych i promocję inwestycji w nowoczesne sieci telekomunikacyjne realizowane na obszarach dotychczas pozbawionych dostępu do szybkiego internetu.

Z kolei oferta UKE dla samorządów lokalnych obejmuje: warunki udostępniania sieci wybudowanych z funduszy unijnych, tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania umów, zasady rozstrzygania sporów, zasady dzierżawy kanalizacji teletechnicznej i włókien światłowodowych.

Usługi i konsumenci

Kolejnym efektem strategii mają być usługi dopasowane do finansowych możliwości konsumentów, którzy mają być lepiej chronieni i wyedukowani. Magdalena Gaj planuje, aby UKE było w stanie przeprowadzać skutecznie 65% spraw w trybie interwencji lub mediacji. Odsetek konsumentów usatysfakcjonowanych poziomem jakości usług ma wzrosnąć do 80%

Dostępne usługi i technologie mają być coraz bardziej innowacyjne i dostępne, dzięki cyfrowej dywidendzie - uwalnianiu pasma radiowego. "Realizacja strategii przyczyni się do tego, że telekomunikacyjny i pocztowy rynek jutra będą rynkami wykorzystanych szans" - mówiła podczas FUS Magdalena Gaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200