Wyjaśniamy czym jest SD-WAN i jakie są zalety tego rozwiązania

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) to technologia służąca do zarządzania i sterowania ruchem sieciowym w rozległych sieciach obszarowych (Wide Area Networks). Jakie są jej cechy charakterystyczne?

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) jest technologią służąca do zarządzania i sterowania ruchem sieciowym w rozległych sieciach obszarowych (Wide Area Networks). Tradycyjnie w sieciach obszarowych, takich jak te łączące oddziały firmy, filie korporacji, lub biura oddalone geograficznie, ruch sieciowy jest kierowany za pomocą sprzętowych urządzeń sieciowych, takich jak routery. SD-WAN wprowadza do tego podejścia nową warstwę oprogramowania, która umożliwia zarządzanie siecią poprzez oprogramowanie.

SD-WAN
Źródło: JJ Ying / Unsplash

SD-WAN

Źródło: JJ Ying / Unsplash

Sieci WAN są kluczowym elementem każdej sieci komputerowej. Zapewniają rozległy dostęp do infrastruktury sieciowej, a jednocześnie od początku ery cyfrowej nie uległy dużym zmianom strukturalnym i w dalszym ciągu opierają się na fizycznym sprzęcie sieciowym.

Zobacz również:

  • IDC: Wzrost popularności sieci SD-WAN wynika z wymagań dotyczących łączności w chmurze i atrakcyjności SASE
  • Sztuczna inteligencja pomaga rozwiązywać problemy z sieciami

Rewolucją w sieciach WAN jest rozwiązanie SD-WAN, które integruje sieci WAN z nowoczesną technologią na poziomie warstwy sprzętowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu kontrola nad siecią jest zapewniana programowo. W jaki sposób sieci SD-WAN redefiniują sposób działania rozległych sieci komputerowych?

Sieć WAN - czym różni się od LAN?

Aby w pełni zrozumieć koncepcję SD-WAN należy na chwilę wrócić do podstaw budowy sieci komputerowych. Składają się one z sieci LAN, MAN oraz WAN. Każdy z rodzajów sieci różni się zasięgiem terytorialnym.

Sieci LAN to sieci lokalne, MAN metropolitalne (o średnim zasięgu), a WAN o rozległym zasięgu.

Sieć WAN można porównać do systemu autostrad po których zamiast aut pędzą dane. Każda autostrada w systemie WAN działa jak kanał łączący różne lokalizacje.

Sieci WAN można porównać do sieci drogowej
Źródło: Nick Fewings / Unsplash

Sieci WAN można porównać do sieci drogowej

Źródło: Nick Fewings / Unsplash

Tradycyjna sieć WAN opiera się w dużej mierze na fizycznym sprzęcie, aby osiągnąć tę łączność. Routery są centralnym komponentem - urządzeniami, które kontrolują cały przepływ ruchu.

Rozwiązanie to stosowane jest od lat i sprawdza się bardzo dobrze, ale brakuje mu elastyczności. Trudno bowiem zbudować nową autostradę ad-hoc, bez wcześniejszego planowania i przygotowań.

W tym miejscu z pomocą przychodzi technologia SD-WAN, a więc definiowane programowo sieci WAN, które są znacznie bardziej elastyczne od swoich klasycznych odpowiedników.

SD-WAN vs WAN - największe różnice

Porównanie sieci SD-WAN do WAN ponownie można wykonać z przywołaniem analogii do sieci dróg.

SD-WAN jest jak rozległa sieć dróg
Źródło: Omar Flores / Unsplash

SD-WAN jest jak rozległa sieć dróg

Źródło: Omar Flores / Unsplash

Sieć WAN opiera się o urządzenia warstwy fizycznej takie jak np. routery. Możemy je porównać do sygnalizacji świetlnej. Pozwala ona zatrzymywać i uruchamiać ruch, a także filtrować go na różne pasy płynnie dopasowując przepustowość.

Przed pojawieniem się inteligentnych sygnalizacji świetlnych, które dostosowują się do aktualnych warunków drogowych było to nieelastyczne rozwiązanie o niskiej efektywności. Raz zaprogramowana sygnalizacja niezależnie od natężenia ruchu i czasu tak samo steruje ruchem.

Sieci WAN brakuje elastyczności
Źródło: Pawel Czerwinski / Unsplash

Sieci WAN brakuje elastyczności

Źródło: Pawel Czerwinski / Unsplash

W taki sposób funkcjonuje sieć WAN, która jest mało elastyczna.

Zmiany w sieci wymagają ręcznej konfiguracji routerów, co jest czasochłonne i ogranicza elastyczność sieci.

Sieć SD-WAN jest jak inteligentna sygnalizacja świetlna, która na bieżąco dostosowuje swoje działanie do warunków na drodze - natężenia ruchu, pory dnia i opadów atmosferycznych. W czasie rzeczywistym ruch sterowany jest tak, aby odbywał się płynnie i bez zbędnych zakłóceń. Takie podejście pozwala uniknąć zatorów i opóźnień.

Zamiast polegać na sztywnych regułach, sieć SD-WAN wykorzystuje inteligentne oprogramowanie, które stale monitoruje warunki panujące w sieci. Może ono analizować takie czynniki jak wydajność, opóźnienia i przepustowość. Na podstawie tych czynników, dynamicznie określana jest najlepsza ścieżka dla ruchu danych. Ta zdolność adaptacji gwarantuje, że dane w danym momencie korzystają z najbardziej wydajnej i niezawodnej trasy.

Korzyści wynikające z wdrożenia SD-WAN w infrastrukturze IT organizacji

Cechy definiujące SD-WAN określają również korzyści płynące z tej technologii. Pomimo konieczności zmiany sposobu działania sieci WAN oraz całkowitej jej rekonfiguracji w ostatecznym rezultacie, SD-WAN ma na celu zapewnienie bardziej opłacalnej, elastycznej i bezpiecznej topologii sieci.

Sieci SD-WAN ograniczają ilość fizycznego sprzętu
Źródło: Sigmund / Unsplash

Sieci SD-WAN ograniczają ilość fizycznego sprzętu

Źródło: Sigmund / Unsplash

SD-WAN pozwala:

  • Ograniczyć zależność od sprzętu - sieci SD-WAN opierają się na kontroli definiowanej programowo, zmniejszając zależność od fizycznego sprzętu do zarządzania siecią.
  • Scentralizować zarządzanie - sieci SD-WAN są skonfigurowane do korzystania ze scentralizowanej kontroli. Pozwala to na łatwiejszą konfigurację sieci, monitorowanie i rozwiązywanie problemów.
  • Priorytetyzować ruch w oparciu o aplikacje/usługi - sieci SD-WAN mogą priorytetyzować ruch sieciowy w oparciu o aplikacje lub usługi, zamiast polegać wyłącznie na adresach IP lub numerach portów.
  • Zwiększyć zwinność i elastyczność - sieci SD-WAN zapewniają dynamiczne i inteligentne decyzje dotyczące routingu, optymalizując wydajność sieci i dostosowując się do zmieniających się warunków sieciowych.
  • Zoptymalizować koszty i zwiększyć wydajność - sieci SD-WAN mogą łączyć wiele połączeń sieciowych, takich jak MPLS i szerokopasmowe zapewniając oszczędność kosztów i lepsze wykorzystanie przepustowości.

SD-WAN, czyli Software-Defined Wide Area Network, przynosi liczne korzyści, takie jak elastyczność, optymalizacja ruchu sieciowego, zwiększona niezawodność, łatwiejsze zarządzanie, ochrona danych i skalowalność. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania do zarządzania siecią, SD-WAN umożliwia lepsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych, poprawiając wydajność i efektywność sieci. Wartość dodana SD-WAN staje się coraz bardziej widoczna dla firm, które poszukują nowoczesnych rozwiązań sieciowych, zapewniających większą kontrolę, niezawodność i elastyczność.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200