Wydatki na chmurę wzrosną w tym roku

Wydatki na infrastrukturę chmury współdzielonej napędzają wzrost ogólnych wydatków na infrastrukturę przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2023 r. – wynika z raportu IDC. Jednocześnie, w trzecim kwartale 2023 wydatki na infrastrukturę chmurową w Europie Środkowo-Wschodniej spadły aż o 20,8%

Fot. Pixabay/Pexels

Według raportu International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment, wydatki na produkty infrastruktury obliczeniowej i pamięci masowej do wdrożeń w chmurze, w tym dedykowane i współdzielone środowiska IT, wzrosły o 2,9% rok do roku w trzecim kwartale 2023 r. (3Q23) do 25,4 mld USD. Wydatki na infrastrukturę chmurową nadal przewyższają wydatki w segmencie nie-chmurowym, przy czym te ostatnie spadły o 8,2% w trzecim kwartale 2023 r. do 14,9 mld USD. W segmencie infrastruktury chmurowej odnotowano spadek popytu jednostkowego o 23,9% przy wzroście średnich cen sprzedaży (ASP), głównie w związku z wyższymi niż zwykle dostawami serwerów GPU do hiperskalerów.

"Wydatki na infrastrukturę chmurową nadal przesuwają się w kierunku solidnych konfiguracji mających na celu obsługę bardziej złożonych obciążeń i wspieranie nowych inicjatyw w zakresie sztucznej inteligencji" - powiedział Juan Pablo Seminara, dyrektor ds. badań w Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers. "Chociaż w obliczu nadchodzących wyzwań gospodarczych i społeczno-politycznych utrzymuje się pewna ostrożność, prognozy dotyczące wydatków na 2024 r. są bardzo pozytywne, a wzrost koncentruje się na oczekiwaniu, że wydatki w chmurze odbiją się w dwucyfrowym tempie przez cały rok".

Zobacz również:

  • AI sercem pecetów
  • Dobre prognozy dla chmury publicznej
  • Google ostrzega przed monopolem Microsoftu w chmurze

Wydatki na współdzieloną (publiczną) infrastrukturę chmurową wyniosły w tym kwartale 18,5 mld USD, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kategoria współdzielonej infrastruktury chmurowej nadal ma największy udział w wydatkach w porównaniu z dedykowanymi wdrożeniami i wydatkami spoza chmury, stanowiąc 45,9% całkowitych wydatków na infrastrukturę w 3Q23. Segment dedykowanej (prywatnej) infrastruktury chmurowej spadł o 7,2% rok do roku w 3Q23 do 6,9 mld USD.

IDC prognozuje, że w 2023 r. wydatki na infrastrukturę chmurową wzrosną o 9,7% w porównaniu do 2022 r. i wyniosą 100,6 mld USD. Oczekuje się, że wydatki na infrastrukturę nie-chmurową spadną o 7,7% do 58,7 mld USD. Oczekuje się, że współdzielona infrastruktura chmurowa wzrośnie o 13,9% rok do roku do 72,2 mld USD za cały rok, podczas gdy wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmurową pozostaną na niezmienionym poziomie (wzrost o 0,3%) w 2023 r. i osiągną 28,3 mld USD za cały rok. Niska prognoza wzrostu dla infrastruktury innej niż chmurowa odzwierciedla trudności, z jakimi boryka się rynek, podczas gdy wydatki na chmurę pozostają wysokie ze względu na nowe i istniejące obciążenia o znaczeniu krytycznym, które często wymagają systemów wyższej klasy, zorientowanych na wydajność.

Kategoria dostawców usług IDC obejmuje dostawców usług w chmurze, dostawców usług cyfrowych, dostawców usług komunikacyjnych, hiperskalerów i dostawców usług zarządzanych. W 3 kwartale 23 r. dostawcy usług jako grupa wydali 24,9 mld USD na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej, co stanowi wzrost o 1,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wydatki te stanowiły 61,7% całego rynku. Dostawcy niebędący usługodawcami (np. przedsiębiorstwa, instytucje rządowe itp.) zmniejszyli swoje wydatki do 15,4 mld USD, co oznacza spadek o 6,3% rok do roku. IDC spodziewa się, że wydatki na komputery i pamięć masową wśród dostawców usług osiągną 98,5 mld USD w 2023 r., rosnąc o 8,3% rok do roku.

Wydatki na chmurę wzrosną w tym roku

Źródło: IDC

W ujęciu geograficznym, wydatki na infrastrukturę chmurową w 3 kwartale 23 r. w ujęciu rok do roku wykazały mieszane wyniki, przy czym Kanada, Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) (pod wpływem wojny w Ukrainie), Europa Zachodnia (pod wpływem wysokich cen energii i napiętego otoczenia makroekonomicznego), Bliski Wschód i Afryka (MEA) oraz Ameryka Łacińska wykazały ujemny wzrost. Wydatki na infrastrukturę chmurową w Kanadzie spadły o 26,7% rok do roku; w Europie Środkowo-Wschodniej spadły o 20,8%; w Europie Zachodniej spadły o 15,4%; na Bliskim Wschodzie i w Afryce spadły o 2,0%; a w Ameryce Łacińskiej spadły o 0,7%. Regiony, w których wydatki wzrosły w 3Q23 to Japonia, Chiny, Azja i Pacyfik (z wyłączeniem Japonii i Chin) oraz Stany Zjednoczone. Wydatki na chmurę w tych regionach wzrosły odpowiednio o 16,0%, 15,5%, 10,0% i 0,9% rok do roku.

W perspektywie długoterminowej IDC przewiduje, że globalne wydatki na infrastrukturę chmurową będą charakteryzować się złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 10,6% w okresie prognozy 2022-2027, osiągając 152,0 mld USD w 2027 r. i stanowiąc 68,8% całkowitych wydatków na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej. Wydatki na współdzieloną infrastrukturę chmurową będą stanowić 70,5% całkowitych wydatków na chmurę w 2027 r., rosnąc w tempie 11,1% CAGR i osiągając 107,1 mld USD. Wydatki na dedykowaną infrastrukturę chmurową będą rosły w tempie 9,7% CAGR do 44,9 mld USD. Wydatki na infrastrukturę nie-chmurową pozostaną na stosunkowo stałym poziomie z 1,6% CAGR, osiągając 68,9 mld USD w 2027 roku. Oczekuje się, że wydatki dostawców usług na infrastrukturę obliczeniową i pamięci masowej będą rosły w tempie 10,4% CAGR, osiągając 148,9 mld USD w 2027 roku.

Źródło: IDC

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200