Wydatki na IT bez zmian

Magazyn CIO we współpracy z Deutsche Bank przeprowadził wśród menedżerów IT ankietę, z której wynika, że wydatki na IT w trzecim kwartale nie zmieniły się znacząco w porównaniu z drugim kwartałem br. Z badania wynika również, że w przyszłym roku firmy będą wydawać swoje pieniądze głównie na sprzęt sieciowy, oprogramowanie i systemy SAN.

Z badań przeprowadzonych przez magazyn CIO we współpracy z Deutsche Bank wynika, że w trzecim kwartale br. w ponad 40% firm nie zmienił się poziom wydatków na w porównaniu z drugim kwartałem br. Co czwarte przedsiębiorstwo było jednak zmuszone do redukcji nakładów na sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W 42 firmach na 100 poziom tych wydatków nie zmienił się, zaś co piąte przedsiębiorstwo zwiększyło nakłady na IT.

Szefowie działów IT nie są jednak zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o prognozy na najbliższą przyszłość. Połowa z nich zakłada, iż jakikolwiek wzrost wydatków na infrastrukturę informatyczną może nastąpić w ich firmach, nie wcześniej, niż w pierwszym kwartale przyszłego roku ( 29,4% ankietowanych wymieniło zaś drugi kwartał 2002 r.) Jako powód redukcji nakładów na IT najczęściej (36%) wymieniano gorszą kondycję finansową firm. Spora część ankietowanych (22,2%) stwierdziła natomiast, że sprzęt i oprogramowanie obecnie zainstalowane w ich firmach całkowicie spełnia ich potrzeby.

Zobacz również:

Ciekawie wyglądają natomiast odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłorocznych wydatków na IT. Aż 48% ankietowanych stwierdziło, że w ich firmach najprawdopodobniej zwiększą się wydatki na systemy składowania danych, 41,6% chce zwiększyć wydatki na systemy operacyjne i bazy danych, a ok. 40% przewiduje wzrost nakładów na rozbudowę infrastruktury sieciowej.

W ankiecie wzięło udział 200 firm. Pełne wyniki ankiety można znaleźć pod adresem <a href=http://www.yardeni.com/polls/results/cio/091301.asp?user=cio>http://www.yardeni.com/polls/results/cio/091301.asp?user=cio</a>


TOP 200