Wybrano prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji

Został nim Maciej Zdrojewski, minister łączności w latach 1997-99. Komunikat taki podała Polska Agencja Prasowa.

Premier Jerzy Buzek mianował Macieja Zdrojewskiego, ministra łączności w latach 1997-99, na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT). Komunikat taki podała dzisiaj (27 października) Polska Agencja Prasowa. Wiceprezesem URT ma zostać Marek Rusin, od 1990 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności.

Urząd Regulacji Telekomunikacji rozpocznie działalność 1 stycznia 2001 r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy "Prawo telekomunikacyjne". URT będzie podlegał prezesowi Rady Ministrów.

Urząd ten ma być m.in. arbitrem w sprawach pomiędzy abonentami a operatorami telekomunikacyjnymi. Będzie kontrolował cenniki firm telekomunikacyjnych i regulaminy świadczenia przez nie usług. W razie wykrycia nieprawidłowości będzie mógł nałożyć na operatora karę w wysokości 0,1-10% rocznych przychodów.

URT będzie również sprawował nadzór nad kształtowaniem opłat za usługi telekomunikacyjne. Operatorzy o znacznym udziale w rynku (powyżej 25%) będą musieli przedstawiać z 3-miesięcznym wyprzedzeniem projekty nowych cenników. Urząd Regulacji Telekomunikacji będzie także zarządzał numeracją telekomunikacyjną na bazie planów ministra łączności dotyczących numeracji krajowych sieci publicznych.

Nowy urząd będzie także - na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - rozdzielał częstotliwości dla cyfrowego radia i telewizji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200