Wszystko w jednym

Novell wprowadził na rynek pakiet Small Business Suite 5.1 przeznaczony dla małych firm.

Novell wprowadził na rynek pakiet Small Business Suite 5.1 przeznaczony dla małych firm.

Do sprzedaży na polskim rynku trafiła amerykańska wersja Small Business Suite 5.1, umożliwiająca małym firmom, zatrudniającym do 50 pracowników, zbudowanie kompletnego systemu sieciowego podłączonego do Internetu.

Zdaniem Novella, większego zainteresowania pakietem firma spodziewa się dopiero za miesiąc, kiedy to na rynek zostanie wprowadzona częściowo spolonizowana jego wersja. Cena pakietu będzie o ok. 30% niższa niż wersji amerykańskiej.

Dla Internetu

Najnowszą wersję Novell SBS 5.1 stworzono w systemie NetWare 5.1, zoptymalizowanym do świadczenia usług interne- towych. Jego podstawowym ograniczeniem jest możliwość obsługi maksymalnie 50 użytkowników.

Tradycyjnie już Novell znacznie ułatwił procedurę instalacji programu. Administrator może wybrać instalacje: standardową (zainstalowane zostaną wszystkie kluczowe komponenty pakietu w zalecanej przez producenta konfiguracji) lub zaawansowaną. Dostępne wyłącznie w Novell SBS narzędzie administracyjne NEAT (Novell Easy Administration Tasks) uzupełniono programem NICE (Novell Internet Connection Expert), który pomaga administratorowi skonfigu-rować routing do Internetu. Zawiera on również oprogramowanie Firewall z serii BorderManager, realizujące funkcję serwera buforującego, polegającą na przesyłaniu danych między Internetem a siecią lokalną.

Obsługę poczty elektronicznej zapewnia oprogramowanie GroupWise 5.5, które może udostępniać interfejs kliencki poprzez przeglądarkę internetową (dzięki GroupWise WebAccess). Pakiet ten może być również zintegrowany z systemem faksowym Tobit FaxWare - dostępnym też w Novell SBS.

W pakiecie dla małych firm znajduje się NetShield dla NetWare, przeznaczone dla serwera, oraz VirusScan dla stacji roboczych. Nabywając pakiet, klient uzyskuje prawo do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez sześć miesięcy.

W najnowszej wersji Novell SBS znajdzie się również motor bazy danych Oracle 8i oraz oprogramowanie Perva- sive.SQL 2000 (licencja dla serwera i 2 licencje klienckie), umożliwiające integrację danych pochodzących z wielu środowisk bazodanowych (Btrieve, ODBC i SQL).

Polska paczka

Novell SBS 5.1 w wersji amerykańskiej kosztuje ok. 1300 USD za licencję dla serwera i 5 użytkowników. Pakiet w polskiej wersji będzie zawierać polską wersję ZENworks Starter Pack (w nim znajduje się zlokalizowany klient NetWare), klienta GroupWise 5.5, klienta Tobit FaxWare 6, narzędzie administracyjne NEAT i kreatora NICS.

Wprowadzenie na rynek polskiej wersji pakietu Novell SBS 5.1 jest zapowiadane na październik br. Ma on być dostępny w cenie ok. 925 USD za licencję dla serwera i 5 użytkowników. Za każdą dodatkową licencję dla użytkownika trzeba będzie dopłacić ok. 70 USD.


TOP 200