Wszystko jest przestarzałe

Ron Cooke, brytyjski analityk przemysłu informatycznego, w książce CIO Are Dead Meat twierdzi, że wszyscy główni informatycy już niedługo poniosą karę za zaśmiecanie biurek użytkowników tysiącami miniaturowych mainframe'ów, dla niepoznaki zwanych komputerami osobistymi. "Wszystko, co dotąd kupiliśmy, jest przestarzałe. Wszystko, co zainstalowaliśmy, jest przestarzałe. Każdy element programu. Wszystkie mainframe'y, serwery, wszystkie PC, cały sprzęt sieciowy, okablowanie, modemy - wszystko to nie spełnia wymagań przetwarzania następnej generacji. Spisz na straty inwestycje w systemy, szkolenie, usługi i konsultacje. Wszystko to trzeba stworzyć na nowo" - twierdzi R. Cooke.

Wiadomo że opinii tej wtóruje szef Oracle'a Larry Ellison. Prezes Computer Associates Charles Wang twierdzi, że kto nie "przeniesie się" na WWW, rychło zbankrutuje. Zarządzający Informixem Jean-Yves Dexmier z kolei uważa, że era systemów ERP przeminęła - nowy model prowadzenia biznesu to Web.

Skąd takie radykalne opinie? Kierunki rozwoju gospodarki wskazują, że szanse mają te firmy, które przenoszą nie tylko obsługę klienta, ale również całość współpracy z partnerami, dostawcami i odbiorcami ich produktów do sieci, udostępniają swoje dane, aplikacje i systemy. Ogromne nakłady finansowe i zasoby ludzkie największych dostawców sprzętu i oprogramowania są skierowane w stronę "webyfikacji" produktów. W 1999 r. dali temu wyraz prawie wszyscy liczący się producenci narzędzi i systemów.

Java i komponenty

Pojawiła się dopiero przed 4 laty, a już wprowadziła radykalne zmiany do sposobu tworzenia i osadzania oprogramowania. Obiektowe modele Java Beans i Enterprise Java Beans (EJB) zapewniają możliwość szybkiego tworzenia i uruchamiania aplikacji przez składanie ich z komercyjnych lub opracowanych lokalnie komponentów o właściwościach modyfikowanych w momencie tworzenia programów.

Serwery aplikacyjne, które pojawiły na rynku dopiero w 1998 r., oferując ograniczone możliwości osadzania firmowych komponentów (C++, PowerBuilder lub COM), przekształciły się w potężne produkty do osadzania serwerowych komponentów EJB. Obecnie na rynku jest ponad 40 różnych serwerów aplikacyjnych, a tylko jeden serwer nie obsługuje komponentów EJB! Wieloplatformowość Javy pozwala na jednokrotne tworzenie aplikacji i osadzanie jej na dowolnym z posiadanych systemów: Unix, Windows NT, a nawet mainframe.

XML

Język XML w 1999 r. stał się preferowaną metodą komunikacji między różnymi organizacjami, zastępując sztywne struktury dokumentów EDI do obsługi handlu biznes-biznes. Elastyczność i łatwość transformacji dokumentów XML pozwala wykorzystywać je w integrowaniu aplikacji na poziomie danych. Pojawiły się specjalizowane serwery XML, stanowiące doskonałe ogniwo pośredniczące w integrowaniu aplikacji poprzez dane.

Nowo powołane konsorcjum ebXML, grupujące ponad 150 firm informatycznych oraz niektóre agendy ONZ, postawiło sobie za cel stworzenie globalnego szkieletu XML do obsługi handlu elektronicznego przez opracowanie i standaryzację szablonów dokumentów, przystosowanych do obsługi konkretnych dziedzin działalności.

Bazy danych

Nowe bazy danych zdecydowanie różnią się od relacyjnych poprzedników i mają z nimi równie mało wspólnego, jak dawne bazy relacyjne z bazami plikowymi lub hierarchicznymi. Wprawdzie nadal mają wbudowane relacyjne motory danych, ale to tylko ułamek ich możliwości. Rozszerzenia obiektowe zapewniające obsługę komponentów Java są wbudowywane w każdą nową wersję znanych baz danych Oracle, Informix i IBM - wyjątkiem jest Microsoft SQL Server. Bazy danych mają również wbudowane elementy współpracy z serwerami aplikacyjnymi lub funkcję bezpośredniego osadzania komponentowych aplikacji w bazie.

Hurtownie danych i narzędzia analityczne

Powiększ

Potrzeba dostępu do informacji zarządczej pojawiła się wraz z komputerami, jednak dopiero od ok. 2 lat systemy do obsługi hurtowni i narzędzia analityczne stały się na tyle tanie, że może sobie na nie pozwolić nawet mała firma.

Największy wpływ na ten rynek miały działania Microsoftu, który udostępnił rozszerzenia analityczne w bazie MS SQL Server 7 i zapewnił współpracę licznych partnerów, tworzących narzędzia dostępu do danych i analizy.

Integracja aplikacji

Wbrew stwierdzeniom entuzjastów nowego modelu przetwarzania sieciowego, nie da się od razu wyrzucić wszystkich istniejących aplikacji i systemów oraz udostępnić wszystkie dane zbierane przez lata w bazach danych, aplikacjach i systemach ERP. Jednakże przejście do e-biznesu wymaga powszechnej dostępności danych.

Intensywnie rozwija się ogromna grupa różnorodnych programów do integrowania aplikacji za pośrednictwem danych, procedur aplikacyjnych lub procesów biznesowych. Brokery obiektowe i informacyjne, stanowiące centralny węzeł aplikacji rozproszonych, zyskują możliwość dostępu do danych z istniejących aplikacji i baz na mainframe'ach. Programy do komunikacji asynchronicznej (kolejkowania komunikatów), dostępne do niedawna tylko na dużych maszynach, stały się na tyle tanie, że można ich używać do synchronizacji baz danych użytkowników w ruchu, okazjonalnie połączonych z siecią.

Oprogramowania się nie sprzedaje

"Oprogramowanie stanie się bezpłatne" - przewiduje Scott McNealy, szef Sun Microsystems. Firma stosuje się zresztą do tej filozofii, udostępniając bezpłatnie pakiet programów biurowych StarOffice i zestaw produktów wchodzących w skład Java 2 Standard Edition do tworzenia w Javie aplikacji na stacji klienta.

Nie oznacza to jednak, że nie można zarobić na oprogramowaniu. Wiele firm zadeklarowało w 1999 r. zamiar zarabiania na usługach. Intensywnie rozwija się sfera business online lub application hosting - świadczenia w sieci zaawansowanych usług, łącznie z kompleksową obsługą informatyczną przedsiębiorstwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200