Wszyscy będą mieli skrzynkę podawczą

14 kwietnia ruszył pierwszy etap systemu ePUAP. Osoby odpowiedzialne za projekt zapewniają, że mimo opóźnienia w uruchamianiu systemu wszystkie zainteresowane urzędy będą miały aktywowaną skrzynkę podawczą na czas.

W poniedziałek, 14 kwietnia, o 7 rano został uruchomiony portal informacyjny ePUAP. "Na portalu można już rozpocząć proces zakładania elektronicznej skrzynki podawczej" - poinformował Igor Bednarski, szef projektu. Portal zapewnia dostęp do informacji dotyczących możliwości systemu ePUAP, usług na nim świadczonych, a także umożliwi rozpoczęcie procesu zakładania elektronicznej Skrzynki Podawczej. Proces ten rozpoczyna się założeniem konta dla podmiotu i użytkowników oraz pobraniem wniosku o świadczenie usług na platformie ePUAP. Po przesłaniu wypełnionego wniosku do MSWiA i jego weryfikacji, podmiotom zostaną udostępnione pozostałe funkcjonalności związane z zakładaniem Skrzynki Podawczej.

Po dotychczasowych problemach z uruchamianiem funkcjonalności na platformie ePUAP pojawiły się wątpliwości czy resort zdąży do 1 maja aktywować e-skrzynki wszystkim zainteresowanym. Witold Drożdż, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialny za informatyzację administracji publicznej, uspokaja: "Na chwilę obecną termin 1 maja jest terminem realnym" - podkreśla. Jego zdaniem zespół ePUAP zdąży aktywować wszystkim zarejestrowanym podmiotom publicznym elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie. "Do 1 maja zdążymy z aktywacją wszystkich kont" - potwierdza Igor Bednarski. Do końca tygodnia mają być sprawdzane funkcjonalności ESP, natomiast od przyszłego tygodnia będą aktywowane konta.

Należy dodać, że sprawna obsługa zainteresowanych podmiotów jest niezbędna ze względu na liczbę chętnych. Po trzech godzinach od uruchomienia portalu ePUAP było już założonych 400 kont, wpłynęły też pierwsze wnioski o założenie skrzynki podawczej.


TOP 200